Logo - vozíčkář

Úvod
Práva pacientů
Charta práv tělesně postižených
Osobní asistence a nový zákon - aktuality
Osobní asistence v ČR do roku 2006
Paraplegie a kvadruplegie
Stránky a adresy postižených
Bezbariérové úpravy
Rehabilitace
Canisterapie
Odkazy
Kontakt

 

vyhledávač Google
Můj oblíbený vyhledávač

 

Česká katolická Charita - Adopce na dálku
Adopce na dálku
Adopce - stručně

Adresy zdravotně postižených

http://www.krizovatka.cz/list.php?id=6
- e-maily postižených internetistů na serveru Křižovatky

 

Stránky zdravotně postižených

http://www.krizovatka.cz/list.php?id=9
- jednotlivci, osobní stránky na serveru Křižovatky

http://paralinks.net/quadconnection/
- řada osobních stránek kvadruplegiků v angličtině

http://www.paralinks.net/parawebsites.html
- osobní stránky paraplegiků v angličtině