Logo - vozíčkář

Úvod
Práva pacientů
Charta práv tělesně postižených
Osobní asistence a nový zákon - aktuality
Osobní asistence v ČR do roku 2006
Paraplegie a kvadruplegie
Stránky a adresy postižených
Bezbariérové úpravy
Rehabilitace
Canisterapie
Odkazy
Kontakt

 

vyhledávač Google
Můj oblíbený vyhledávač

 

Česká katolická Charita - Adopce na dálku
Adopce na dálku
Adopce - stručně

Úvod

V roce 1998 jsem se po úrazu ocitla na invalidním vozíku a získala tak tu nejlepší kvalifikaci pro autora www stránek o a pro zdravotně postižené. Protože ale vím, že není v mých silách obsáhnout celou problematiku, zaměřím se na tematiku "vozíčkářů" a z oblastí, které s ní souvisí, především na osobní asistenci. Přesto si myslím, že ve většině odkazů mohou nalézt zajímavé informace nejen lidé trochu odlišní, ale i ti "zdraví".

Jana Tomečková


Pokud dojde k poranění páteře nebo k úrazu, u nějž lze toto zranění předpokládat, je důležitý především správný a rychlý postup při diagnostice a dalších lékařských úkonech, jak o tom informuje na Internetu Spinální jednotka Úrazové nemocnice v Brně:

Spinální jednotka Úrazové nemocnice v Brně
- léčení úrazů krční páteře