Logo - vozíčkář

Úvod
Práva pacientů
Charta práv tělesně postižených
Osobní asistence a nový zákon - aktuality
Osobní asistence v ČR do roku 2006
Paraplegie a kvadruplegie
Stránky a adresy postižených
Bezbariérové úpravy
Rehabilitace
Canisterapie
Odkazy
Kontakt

 

vyhledávač Google
Můj oblíbený vyhledávač

 

Česká katolická Charita - Adopce na dálku
Adopce na dálku
Adopce - stručně

Odkazy

Konto Bariéry
http://www.bariery.cz - Bariéry - nadace Charty 77

Centrum Paraple
http://www.paraple.cz Svaz paraplegiků - Centrum Paraple - společenství, známé především díky Zdeňku Svěrákovi - podle mých vlastních zkušeností svými týdenními pobyty pro vozíčkáře pomáhají nejen fyzicky, ale i společensky v navazování nových přátelství

Pražská organizace vozíčkářů
http://www.pov.cz - Pražská organizace vozíčkářů - občanské sdružení, které zajišťuje osobní asistenci pro cca 60 klientů z Prahy, kromě toho poskytuje další speciální služby.

Liga za práva vozíčkářů
http://www.ligavozic.cz/ - Liga za práva vozíčkářů - brněnské občanské sdružení, kromě poskytování osobní asistence vydává časopis Vozíčkář a poskytuje řadu speciálních služeb.

Trend vozíčkářů Olomouc
http://www.trendvozickaru.cz/ - Trend vozíčkářů Olomouc - nestátní nezisková organizace, působící hlavně v okrese Olomouc. Zajišťuje především osobní asistenci pro 75 klientů, ale kromě toho organizuje řadu společenských i sportovních akcí.

Internet Poradna
http://www.internetporadna.cz - InternetPoradna.cz: Bezplatné anonymní poradenství v oblastech: zdravotní postižení, psychologická pomoc, drogy a závislosti. S Vašimi dotazy nebo problémy Vám pomohou kvalifikovaní odborníci z celé republiky: lékaři, psychologové a speciální pedagogové.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
http://www.vlada.cz/cs/rvk/vvzpo/uvod.html - Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Bez bariér v ČR
http://www.bezbarier.cz - bezbariérová zařízení v České republice

Pracovní příležitosti pro handicapované
http://www.volny.cz/prace_ihned/handicap.htm - pracovní příležitosti pro handicapované

Medicentrum
http://zdravi.medicentrum.com - informace pro lékaře i pacienty