Logo - vozíčkář

Úvod
Práva pacientů
Charta práv tělesně postižených
Osobní asistence a nový zákon - aktuality
Osobní asistence v ČR do roku 2006
Paraplegie a kvadruplegie
Stránky a adresy postižených
Bezbariérové úpravy
Rehabilitace
Canisterapie
Odkazy
Kontakt

 

vyhledávač Google
Můj oblíbený vyhledávač

 

Česká katolická Charita - Adopce na dálku
Adopce na dálku
Adopce - stručně

Paraplegie a kvadruplegie

Praktický slovník medicíny, MuDr. Vokurka, Maxdorf, Praha 1995
PARAPLEGIE - úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle obou dolních končetin. Vzniká při poranění míchy, nebo u nádorů míchu stlačujících. Zároveň mohou být porušeny i nervy zásobující orgány malé pánve, např. močové a pohlavní ústrojí (viz plegie) Plegie - úplná neschopnost aktivního, volního pohybu, ochrnutí (viz paréza) Paréza - obrna. Částečná neschopnost aktivního, volního pohybu.
KVADRUPLEGIE - tetraplegie - úplné ochrnutí (viz plegie) všech čtyř končetin (viz kvadruparéza) Kvadruparéza - částečné ochrnutí všech čtyř končetin. Vzniká při poškození míchy v oblasti přechodu krčního úseku do úseku hrudního.

Kompendium klinické medicíny 1996
PARAPLEGIE - současné postižení obou dolních končetin s částečným nebo úplným ušetřením horní končetiny.
KVADRUPLEGIE - nebo tetraplegie - současné postižení všech končetin na stejném stupni.

Rodinná encyklopedie zdraví 1993
PARAPLEGIE - ochablost nebo ochrnutí obou dolních končetin a někdy i části trupu, provázená v některých případech v postižené oblasti ztrátou citlivosti a také ztrátou kontroly nad odtokem moči. Paraplegie je důsledkem poškození nervového systému v oblasti mozku a míchy. Dochází k ní obvykle po dopravních, nebo sportovních úrazech, těžších pádech nebo poraněních střelnou zbraní. Obětmi jsou 2x častěji muži než ženy, přičemž nejvyšší incidence je mezi 19 a 35 lety.
KVADRUPLEGIE (tetraplegie) - paralýza (úplné ochrnutí) všech 4 končetin i trupu. Může k ní dojít v důsledku poranění míchy v krční oblasti a vede ke ztrátě citlivosti i pohyblivosti postižených oblastí.