Logo - vozíčkář

Úvod
Práva pacientů
Charta práv tělesně postižených
Osobní asistence a nový zákon - aktuality
Osobní asistence v ČR do roku 2006
Paraplegie a kvadruplegie
Stránky a adresy postižených
Bezbariérové úpravy
Rehabilitace
Canisterapie
Odkazy
Kontakt

 

vyhledávač Google
Můj oblíbený vyhledávač

 

Česká katolická Charita - Adopce na dálku
Adopce na dálku
Adopce - stručně

Rehabilitace

http://www.rehabilitace.cz/ - Rehabilitační ústav Kladruby

http://www.ruhrabyne.cz/ - Rehabilitační ústav Hrabyně

Posilování vozíčkářů -
Jaroslav Franc: Posilování vozíčkářů, FTVS UK Praha, září 1997.
Diplomová práce zpracovaná v rámci trenérské školy, zabývající se tématem posilování lidí upoutaných na invalidní vozík.
Za upozornění na tuto práci děkuji panu Ing. Josefu Švajglovi, autoru stránek o kulturistice.