Adopce na dálku


Co to jsou “Adopce na dálku”?

 

Jedná se o projekt Arcidiecézní charity Praha, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým jinak jejich rodiče či zákonní zástupci nemohou poskytnout základní vzdělání ani dostatek potravy. Za finanční příspěvek je těmto dětem základní péče poskytnuta v jejich místních podmínkách. Děti tak neopouští svá zázemí, místní kulturu a zvyky. Podle místa má dítě zajištěno školné, pomůcky do školy, jídlo, v případě sirotků i ubytování. 

Projekt “Adopce na dálku” je rozšířen v několika místech Indie a v Litvě. V Indii je převážně podporováno “adoptivní dítě”, v Litvě je podporována chudá rodina, kde dítě vyrůstá.

Indie

Z finanční částky (4.900,- Kč ročně) je zajištěno dítěti školné, pomůcky do školy, ošacení, zdravotní pojištění, ale i jídlo a někdy i ubytování ve škole (pokud nemá vlastní rodinu).

“Adoptivní rodiče” indických dětí udržují s dítětem, na které přispívají, pravidelný kontakt prostřednictvím dopisování. Dostanou jejich fotografii a mohou sledovat i jejich školní prospěch. Děti navrhované k “adopci” vybírá skupina místních sociálních pracovníků a učitelů. Arcidiecézní charita Praha obdrží fotografie dětí, informace o rodině a prostředí, v kterém děti vyrůstají. Tyto informace jsou poskytovány dále “adoptivním rodičům”.

V diecézi Karvar na jihozápadě Indie ve středisku BALA PRAGATHI KENDRA, odkud je nejvíc (cca 1.700) našich “adoptivních” dětí, pracuje sestra Maria Goretti, která koordinuje v celé diecézi sociální programy pro děti, mládež i celé rodiny (rekvalifikace, zdravotnictví, sociální služby apod.), ale hlavně se stará o vzdělávání. Se svými spolupracovníky vyhledává děti z chudých rodin, které by bez pomoci zvenčí nemohly navštěvovat ani základní školu. Zůstaly by negramotné jako většina jejich rodičů, a tedy bez možnosti najít stálé zaměstnání.

Pokud má dítě rodiče, do školy dochází ze svého bydliště. Dostane zde stravu, zdravotní péči, učí se ve škole. Pokud dítě rodiče nemá, bydlí v domově pro opuštěné děti. Děti po ukončení základní školy nemají žádnou kvalifikaci, a proto se sestra Maria Goretti pustila do výstavby učňovské “Technické školy”. Pro začátek se zde děti vyučí elektrikáři a švadlenami. I na výstavbě této školy, která byla v roce 1999 otevřena, se obrovskou měrou finančně podílejí přispěvovatelé z České republiky. Vzhledem k tomu, že je potřeba tuto školu ještě dobudovat a vybavit, je stále možné zasílat finanční prostředky.


Litva

Velmi dobře funguje i “evropská větev” adopcí v Litvě. Tato země leží sice v Evropě, ale i tam žijí děti ve špatných hmotných i morálních podmínkách, jako v jiných misijních územích. Zde se prostřednictvím projektu “Adopce na dálku” pomáhá hlavně celým rodinám. Finanční příspěvek je s ohledem na tamní ceny vyšší – činí 5.900,- Kč za rok. V Litvě je již “adoptováno” přes sto dětí.

Velmi dobře zde funguje spolupráce s Charitou Kaunas. Sociální pracovníci Charity vybírají chudé rodiny s dětmi. Pomáháno je celé rodině s tím, že se dohlíží, aby z finanční částky byly zabezpečeny děti.

Zapojení do projektu “Adopce na dálku” v Litvě je velmi zajímavé, pro ty z Vás, kteří by se chtěli se svým adoptivním dítětem sejít. V červenci 2000 bylo na návštěvě v Praze 25 sponzorovaných litevských dětí, které se sešly se svými dárci. Někteří “adoptivní rodiče” si vzali “své” dítě do rodiny, aby se s ním více seznámili. Návštěva litevských dětí v Praze se plánuje i v dalších letech.

 

Jak si vybrat a jak platit

Záleží zcela na “adoptivních rodičích”, pro kterou zemi se rozhodnou. Je všeobecně známo, že v Indii je větší bída. Kontakt s dítětem je však s ohledem na vzdálenost pouze písemný. Nebývá zvykem (ale nevylučuje se), že by “adoptivní rodič” dítě navštívil.

Z důvodu možného setkání s dětmi roste poslední dobou počet “adoptovaných dětí” v Litvě. Ekonomickou situaci v Litvě lze charakterizovat takto: existuje zde velmi slabá sociální síť, obrovská nezaměstnanost, cenová hladina potravin stejná jako v ČR, platy jsou oproti ČR poloviční.

Podle zkušeností je lépe platit celou částku najednou nebo ve dvou splátkách. Pokud někdo chce dát dítěti nějaký dar, výše není samozřejmě omezena. Dárky však mohou být pouze finanční. Je to proto, aby měly všechny děti věci přibližně stejné úrovně a také proto, že např. v Indii si děti hrají s úplně jinými hračkami než u nás a nedocenily by evropské hračky. Kromě toho nákup dárku v Indii vyjde několikrát levněji.

Platí zásada, že v každé indické rodině, je možné “adoptovat” pouze jedno dítě, aby byla pomoc poskytována rovnoměrně co největšímu počtu rodin.

Platbu Vám potvrdíme  jako charitativní dar, který je možno odečíst od základu daní.

 

Jak postupovat?

Obraťte se na:

Arcidiecézní charitu Praha
Londýnská 44
120 00  Praha 2
tel.: 02/24250985
e-mail: adch@brailcom.cz

                                               

Každého žadatele zaregistrujeme, dostane evidenční číslo, které se používá vždy při kontaktu s námi. Toto číslo slouží také jako specifický symbol při platbách. Zašleme poštovní poukázku a po obdržení finančního příspěvku bude žadateli dítě přiděleno.

Roční finanční příspěvek na účet č. 749-011/0100 u KB Praha 2.

 

Účel

Finační příspěvek

[Kč/rok]

Variabilní symbol platby

Indie

min. 4.900,-

734

Indie – technická škola

neomezeně

760

Indie – studenti

min. 6.000,-

735

Litva      

min. 5.900,-

733


Za pomoc potřebným děkujeme.

Ing. Jaroslav Němec, v.r.
ředitel Arcidiecézní charity Praha