Podněty a přání v dětském oddělení

12.09.2018

Více než dva měsíce mají čtenáři v oddělení pro děti a mládež možnost vkládat anonymní podněty, připomínky, přání, ale také nápady a pochvaly do speciální krabičky. Knihovnice nyní písemně zodpověděly na všechny dotazy. Odpovědi najdete v tištěné podobě vyvěšené na jednom z regálů v oddělení. Akce nekončí, přivítáme vaše další postřehy.


« zpět