Aktuální nabídka vzdělávacích lekcí

Knihovna nabízí pestrou škálu vzdělávacích lekcí s prvky informačního vzdělávání. Nabídka je přizpůsobená vzdělávacím oblastem, klíčovým kompetencím a průřezovým tématům dle příslušného typu školy, na něž obsahově a tematicky reagují. Dané lekce cílíme na to, jak naučit děti orientovat se v různých typech zdrojů (knihovní fond, internet, knihovní katalog apod.) a vyhledávat v nich informace, třídit je, zpracovávat a kriticky hodnotit. Velký důraz klademe, aby se děti učily bezpečnému chování nejen ve virtuálním prostředí – jak se bránit manipulaci, jak předejít nepříjemným situacím, nátlaku, fake news apod.

Všechny lekce knihovny objednávejte na telefonním čísle odd. pro děti a mládež 573 503 165, kde vám zpětně potvrdí Vámi zvolený termín. Obvyklá doba programu je 45 minut. Vzdělávací lekce jsou zdarma.

Přehled nabídky všech lekcí ve formátu pdf. zde

Lekce pro MŠ a ZŠ Kroměříž, F. Vančury po individuální domluvě s Marcelou Kořínkovou na tel. 573 503 173