Encyklopedie Kroměříže

Encyklopedie Kroměříže, kterou zpřístupňujeme veřejnosti, obsahuje zatím informace, které se nám podařilo shromáždit z různých informačních zdrojů, které samozřejmě citujeme. Vlastníkem encyklopedie je Knihovna Kroměřížska – p. o., která rovněž skýtá záruku, že toto dílo bude i nadále pokračovat a rozvíjet se.

Osobnosti jsme doplňovali z databáze Knihovny Kroměřížska a jsou uvedeny pouze ty, jejichž životní příběh skončil a které se narodily, zemřely nebo působily v Kroměříži. Ze současných osobností jsou doplněny starostové/starostka města a čestní občané města. Samozřejmě, že budeme rádi, když nám informace o osobnostech doplníte, případně nás upozorníte na ty, které by v encyklopedii být měly. Kontakt je uveden. Pokud jsme zveřejňovali fotografie, vždy jsme citovali zdroj, ze kterého foto pochází. Pokud se nám podařilo zjistit rodinné vazby, i ty jsme doplnili. Elektronická encyklopedie bude stále doplňována a aktualizována.

Doplnili jsme historické názvy ulic – poděkování patří Mgr. M. Mercové, PhD. Také jsme využili zpracované tabulky J. Spáčila na významných domech v centru města. Na dalších popisech budov pracujeme.

Doplnili jsme i popisy soch, boží muka a všechny křížkypylony včetně fotografií. Pokud zjistíme další historii křížků, doplníme. Poděkování patří Ing. A. Knapkovi, ve kterém jsme našli nadšeného spolupracovníka, místního patriota.

Možná Vás zaujme historie škol, která je doplněna ve spolupráci s PhDr. J. Zezulovou. Řadu informací jsme také čerpali z článků publikovaných ve zpravodajích města i v dalších periodikách, sbornících, publikacích.

Vzhledem k tomu, že jsme pracovali na vývoji softwaru průběžně s P. Vymětalem, některé informace jsme postupně doplňovali, vzájemně propojovali a i tady musíme poděkovat za výbornou spolupráci. Grafickou část vytvořil p. Urban – děkujeme. Cílem encyklopedie je, aby se stala trvalou součástí paměti města, aby se připomínaly události, osobnosti. I občané nám mohou pomoci tvořit encyklopedii. Napište nám info@enkm.cz.

PhDr. Šárka Kašpárková

autorka encyklopedie