Univerzita III. věku

Akademický rok 2023/2025:

Cyklus A

I. Biologie člověka a základy první pomoci

II. Z historie textilu a odívání

III. Jak se neutopit v moři médií

IV. Jak se učit cizí jazyky

Cyklus B

Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny do čtyř semestrů. Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně přijati ke studiu za přítomnosti oficiálních představitelů UTB ve Zlíně.
Na závěr studia absolventi obdrží Osvědčení o absolvování U3V. Výuku vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní pracovníci.

 

Kontakt: Mgr. Lucie Pavlíková, Knihovna Kroměřížska
E-mail: pavlikova@knihkm.cz
Tel.: 573 503 173, 774 404 771