Univerzita III. věku

Akademický rok 2021/2023:

Cyklus A

I. Senior - aktivní potravinář (teorie)

II. Senior - aktivní potravinář (praxe)

III. Dějiny české zahradní architektury

IV. Životní styl pro 3. věk

Cyklus B

I. Telekomunikace v kostce

II. Medicínské právo

III. Československý odboj 1939-1945

IV. Matenatika trochu jinak i filozoficky

 

Studium je realizováno formou dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny do čtyř semestrů. Studenti U3V jsou na začátku studia slavnostně přijati ke studiu za přítomnosti oficiálních představitelů UTB ve Zlíně.
Na závěr studia absolventi obdrží Osvědčení o absolvování U3V. Výuku vedou akademičtí pracovníci zlínské univerzity, ale i odborníci z jiných univerzit a odborní pracovníci.

 

Kontakt: Mgr. Lucie Pavlíková, Knihovna Kroměřížska
E-mail: pavlikova@knihkm.cz
Tel.: 573 503 173, 774 404 771