Pro školy

Oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska aktivně spolupracuje s různými typy škol, které se nacházejí v Kroměříži a jejím okolí.

Pro školy je v nabídce široká paleta vzdělávacích lekcí pro žáky mateřských, základních a středních škol.

Tradicí je pak pořádání lekcí pro školní družiny. Pedagogové mohou také se svými žáky strávit studijní dopoledne v knihovně.

Mezi dlouhodobé aktivity patří Pasování prvňáčků (ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži a městem Kroměříž), autorská literární soutěž Kroměřížská litera (ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje) a Bookstart - S knížkou do života.