Uživatelé s tělesným handicapem

Knihovna Kroměřížska je přístupná pro uživatele s tělesným handicapem a je držitelem certifikátu Standard Handicap Friendly.

Kontakty: odd. pro dospělé M. Kořínková, Mgr. L. Pavlíková 573 503 173

Na stránkách Heplnet.cz, Informačního portálu pro osoby se specifickými potřebami se objevila výzva zaměřená na osoby se specifickými potřebami,  které přicházejí z Ukrajiny https://www.helpnet.cz/aktualne/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim

Zásady správné komunikace

Nabízí jim tyto služby:

 • Vyčleněné parkovací místo před hlavním i bezbariérovým vchodem do budovy
 • Bezbariérový vstup do knihovny a všech jejích oddělení
 • Orientační plán s důležitými body
 • Výtah do 1. patra s přivolanou obsluhou (odd. pro děti a mládež, kanceláře ředitelky a ekonomického úseku knihovny)
 • Bezbariérové WC v přízemí (vstup z odd. pro dospělé čtenáře)
 • Plošina u schodů vedoucích do počítačové učebny a do místnosti určené pro biblioterapii v suterénu knihovny, počítačová učebna je umístěna v budově knihovny ze strany ul. Vrchlického, v učebně chybí bezbariérové WC zejména pro občany na vozíčku - WC je v odd. pro dospělé čtenáře
 • Bezbariérový přístup k PC v Informačním oddělení (internet, tisk a kopírování, možnost využití trackballu)
 • Bezbariérový přístup na akce knihovny (konferenční sál)
 • Veřejně přístupná Wi-Fi ve všech prostorách knihovny
 • Vhodnou literaturu - naučná, beletrie, zvukové knihy (www.knihkm.cz/sluzby/biblioterapie/databaze-knih.html)
 • Indukční smyčka, mikrofon
 • Čtecí zařízení pro slabozraké, půjčovna brýlí
 • Chodítko čtyřkolové s košíkem
 • Friendly Vox (v Informačním oddělení)
 • Lékotéka (v Oddělení pro děti a mládež)
 • Roznášková služba: je určena čtenářům knihovny nad 60 let věku, kteří na základě svého postižení pohybového aparátu (ZTP) nemohou knihovnu dlouhodobě nebo krátkodobě navštěvovat. Roznášková služba probíhá 1x měsíčně, zájemce nahlásí okruhy své četby i druh dokumentu (kniha, CD, DVD, periodikum). Roznáškovým dnem je čtvrtek. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit E. Králíkové 570 503 173 a dohodnout další podrobnosti.
 • Miska na vodu pro vodicí a asistenční psy
 • Všichni pracovníci knihovny jsou proškoleni pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami

Dostupnost knihovny z MHD:

 • nejbližší zastávka MHD - autobus č. 4 na ul. Sokolovská - 5 min. chůze
 • autobusová zastávka na Milíčově nám. - chůzí je to 10-15 min. ulicí Kollárovou

Odkazy na organizace pomáhající lidem s tělesným handicapem:

Celostátní:
Lokální: