Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Knihovna zahájila projekt s Centrem pro integraci cizinců

Dne 8. prosince 2009 navštívili dětské oddělení Knihovny Kroměřížska čtyři pracovníci Centra pro podporu integrace cizinců ze Zlína s rodilou Ruskou z Kazaně. Setkali se se žáky dvou tříd kroměřížské Církevní základní školy, se kterými si povídali o Rusku, seznámili děti s typickými pohádkovými postavami ruských pohádek. Jednu pohádku jim přečetli v originále, aby se školáci seznámili s tím, jak zní ruština. Aby o příběh nepřišli, pracovnice Centra text tlumočila. Projekt mezi knihovnou, CZŠ a Centrem na podporu integrace cizinců bude i nadále pokračovat.