Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Pasování prvňáčků na čtenáře - 22. ledna 2009

V Knihovně Kroměřížska uspořádaly knihovnice z dětského oddělení akci pro žáky prvních tříd z kroměřížských škol nazvanou Pasování prvňáčků na čtenáře. Jako první byli mezi čtenáře slavnostně pasováni 22. ledna žáčci ze ZŠ Zámoraví. Na jejich kamarády z dalších škol čeká slavnostní událost v následujících týdnech.