Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Dětské oddělení přivítalo návštěvu z Nitry

Šestnáct dětí z MŠ Alexyho a Piaristické z Nitry přišlo 4. května spolu se svými maminkami a učitelkami na návštěvu do dětského oddělení Knihovny Kroměřížska. Přijeli na pozvání kroměřížské MŠ Kollárova, jejíž paní učitelky návštěvu knihovny domluvily. Knihovnice pro děti připravila Pohádkovou olympiádu, za kterou děti obou školek odměnila diplomy a drobnými dárky. Při setkání nechybělo ani čtení české a slovenské pohádky.