Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Divadlo "Jak Míša dostala překvapení"

V úterý byly knihovnice dětského oddělení překvapeny divadelním představením, které si pro ně připravily tři čtenářky Nikol, Míša a Katka. Z nevinné hry s maňásky v hracím koutku během chvilky vzniklo divadlo, které autorky nazvaly "Jak Míša dostala překvapení". Pozvání přijaly nejen knihovnice, ale také ostatní čtenáři, kteří právě byli v knihovně. Desetiminutový výstup všichni ocenili potleskem. Děvčatům se podařilo zpestřit svým knihovnicím pracovní dobu a čtenářům pobyt v oddělení.