Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Lovy beze zbraní s Jaromírem Tomečkem

Páteční dopoledne 19. března patřilo v oddělení pro děti a mládež 17 žákům ZŠ Komenského v Kroměříži, kteří se zúčastnili besedy nazvané Lovy beze zbraní s Jaromírem Tomečkem. Knihovnice v ní děti seznámila s životem tohoto kroměřížského spisovatele, přečetla jim ukázku z jeho knihy a místopředseda Okresního mysliveckého spolku v Kroměříži Jindřich Kořínek jim povyprávěl o světě myslivosti. Své povídání zpestřil ukázkou vábení na vábničky a hry na borlici. Na závěr čekal děti literárně-myslivecký kvíz. Nejlepších šest získalo hodnotné ceny, které knihovna mohla zakoupit díky finančnímu daru okresního mysliveckého spolku v Kroměříži.