Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Ocenění Velkomoravský knihovník - knihovnice

V roce 2010 získali ocenění Velkomoravský knihovník 3 ocenění:

PhDr. Miloš Kvapil - dlouholetý ředitel městské knihovny v Prostějově

Svatava Pilařová - knihovnice z dětského oddělení Krajské knihovny Fr. Bartoše ze Zlína

Daniela Ptáčková - knihovnice z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně