Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Čtenář roku 2010 v Knihovně Kroměřížska

1. místo Anna Sochorová 477

2. místo Ing. Jaroslav Smoček 463

3. místo Svatoslav Zapletal 423