Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Den dětí v knihovně

Knihovnice nezapomněly, že 1. červen patří všem dětem, a tak pro své čtenáře připravily malé překvapení v podobě koutku her. Pobyt v dětském oddělení si tak děti zpříjemnily hraním kriketu, házením míčků na terč, hraním obřího „člobrda“ apod.