Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Kolegium Brno

Setkání se uskutečnilo v Brně v univerzitním kampusu v Bohunicích. Velké poděkování za příjemnou atmosféru patří vedoucí univerzitní knihovny Z. Dohnálkové, která se o všechny výborně starala.