Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Pasování na zámku podruhé

Dopoledne ve čtvrtek 9. 6. 2011 v Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži patřilo 76 žákům prvních tříd ze ZŠ Slovan a Zámoraví, kteří se zde sešli na akci Pasování prváčků na čtenáře knihovny. Tentokrát mezi ně zavítal i vedoucí odboru školství, kultury a státní památkové péče Mgr. Jiří Pánek a ředitelka knihovny PhDr. Šárka Kašpárková, která současně reprezentovala i radu města. Stejně jako při minulé akci i tentokrát slavnostní ráz akce podtrhlo vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Kroměříž pod vedením Jiřího Nepožitka.