Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Pasování prváčků zpestřilo divadelní představení

Ve čtvrtek 24. února navštívili dětské oddělení Knihovny Kroměřížska žáci 1. třídy Církevní ZŠ se svojí učitelkou Mgr. Romanou Blažkovou. V rámci společného projektu Celé Česko čte dětem – Škola naruby tentokrát proběhla nejen kontrola „žákovských knížek“, ale také pasování prváčků na čtenáře knihovny. Všech 23 dětí prokázalo výbornou znalost pohádek, písmenek i čtení, takže si zasloužily, aby je knihovnice pozvaly na ještě slavnostnější pasování, které se bude konat v červnu 2011 v Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Součástí setkání byla i kontrola úkolu, který dětem knihovnice zadaly minulý měsíc. Děti se měly naučit dramatizaci bajky, protože ty byly tématem, o kterém si s dětmi povídaly. Mgr. Romana Blažková se svými žáky nacvičila hned dvě bajky, které děti pak zahrály nejen před svými spolužáky, na které role nevyšla, ale také před knihovnicemi a dvěma praktikantkami z pedagogické školy, které byly v dětském oddělení na praxi.