Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Z dětí ze ZŠ a MŠ Barbořina se stali muzikanti

Na program My jsme malí muzikanti přišli 18. a 19. ledna 2011 do oddělení pro děti a mládež děti ze ZŠ a MŠ speciální z Barbořiny v Kroměříži. Právě pro ně mohla knihovna z peněz získaných z grantu Děti-kultura-sport zakoupit Orffovy hudební nástroje. Knihovnice je nyní při programu s dětmi využívá a ukazuje se, že se takto zpestřený pobyt v knihovně dětem líbí. Mají radost, když můžou při písničce chrastit chrastítky, ťukat paličkami nebo cinkat rolničkami. Zvuky jsou jim příjemné a jejich smích a spolupráce je pak pro knihovnici odměnou.