Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Výtvarná dílnička pro všechny