Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

1. světová válka v kronikách

Výstava pořádaná Statním okresním archivem Kroměříž (2. - 9. 6. 2014)