Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Prodejní výstava výrobků klientů Sociální rehabilitace Zahrada