Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Noc s Andersenem - Harry Potter