Hlavní stránka

Certifikát pro společensky odpovědnou instituci


UPOZORŇUJEME, ŽE V PÁTEK 24. 3. 2023 BUDE KNIHOVNA PRO VEŘEJNOST OTEVŘENA POUZE DO 17:00 HODIN Z DŮVODU KONÁNÍ AKCE NOC S ANDERSENEM.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


01.01.2023 – 31.03.2023   Soutěž pro děti

Lovci perel

Přijímáme přihlášky do čtenářské soutěže o zvláštní peníze - moriony.

24.03.2023   Dětská akce

Noc s Andersenem

KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA :-(. Zažijte pohádkovou noc s Waltem Disneym. Poznávejte pohádkové postavy a plňte úkoly na stanovištích. Zachraňte pohádku, zachraňte Walta Disneyho! Pro prvních 20 přihlášených.

29.03.2023   Beseda pro veřejnost

Za rubínovým srdcem černého kontinentu

Beseda se spisovatelkou Zorou Castillo

30.03.2023   Přednáška

Akademie 3. věku

Práce s obětmi a pachateli trestných činů z pohledu probačního úředníka – přednáší Lenka Schindlerová.