MDT

Mezinárodní desetinné třídění


je celosvětově uznávaným způsobem třídění dokumentů a informací. Dělí je tematicky podle jednotlivých oborů poznání a jak profesionálním pracovníkům, tak i laikům, usnadňuje orientaci ve fondech knihoven celého světa.

V naší knihovně jsou vyčleněny ve fondu samostatné oddíly: sci-fi, detektivky, horory, romány pro ženy, básně, beletrie v cizích jazycích.

Vybrané třídy MDT

0 Všeobecnosti
001 Věda. Vědění všeobecně. Organizace duševní práce
001.9 Záhady
003 Písmo
004 Počítače
005 Management. Řízení
01 Bibliografie
02 Knihovnictví
03 Encyklopedie
061 Organizace a jiné typy spolupráce
07 Žurnalistika
09 Rukopisy
1 Filozofie
133 Astrologie. Okultismus. Magie
14 Filozofické systémy
159.9 Psychologie
16 Logika
17 Morálka
2 Náboženství. Teologie.
27 Křesťanství
3 Společenské vědy
31 Statistika. Demografie
316 Sociologie
32 Politika
321 Formy politické organizace
323 Vnitřní politika. Terorismus
327 Mezinárodní vztahy. Zahraniční politika
329 Politické strany a hnutí
33 Ekonomie. Ekonomické vědy
331 Ekonomika práce. Personalistika
336 Finance. Bankovnictví
338 Řízení ekonomiky. Národní hospodářství
34 Právo. Právní věda
342 Veřejné právo. Ústavní právo. Správní právo
343 Trestní právo. Trestné činy
347 Občanské právo
349 Právní odvětví smíšené povahy. Pracovní právo.
351 Veřejná správa. Sociální správa. Dohled nad dopravou
355 Vojenství. Válečnictví
356/359 Jednotlivé druhy pozemních a leteckých vojsk,námořnictvo
36 Sociální pomoc. Sociální práce. Pojištění
37 Výchova a vzdělávání. Výuka. Výcvik. Volný čas
371 Organizace výchovy a vzdělávací soustavy. Školství
373 Všeobecné vzdělávací školství
376 Speciální pedagogika
39 Etnologie. Etnografie. Společenské chování
5 Přírodní vědy.
502 Ochrana přírody. Ekologie. Životní prostředí
51 Matematika
52 Astronomie. Geodézie. Astrofyzika
53 Fyzika
54 Chemie. Mineralogie
55 Vědy o Zemi. Geologie. Meteorologie. Hydrologie
56 Paleontologie. Paleobiologie
57 Biologie. Antropologie
58 Botanika
582 Systematická botanika
59 Zoologie
595 Hmyz
597 Ryby
598 Plazi. Ptáci
599 Savci
6 Užité vědy. Lékařství. Technika.
61 Lékařské vědy
613 Péče o zdraví. Sexualita. Dietetika
615 Psychoterapie. Farmakologie. Léčitelství
616 Patologie. Klinická medicína. Psychiatrie
618 Gynekologie. Porodnictví
62 Technika
621 Strojírenství
621.3 Elektronika. Elektrotechnika
623 Vojenská technika. Zbraně
629 Technika dopravních prostředků
63 Zemědělství všeobecně
632 Choroby rostlin. Ochrana rostlin
633 Polní plodiny a jejich pěstování
634 Ovocnářství
635 Zahradnictví. Zahradní a okrasné rostliny
636 Chov zvířat. Živočišná výroba
638 Chov hmyzu a jiných členovců
639 Akvaristika. Rybářství. Myslivost.
64 Domácí hospodářství
641 Kuchařské recepty. Stolování
643 Bytové zařízení a vybavení
655 Polygrafie. Knihtisk. Knižní obchod
656 Doprava. Poštovní služby. Filatelie
657 Účetnictví
658 Řízení a správa podniku. Technika obchodu
66 Chemický průmysl a příbuzná odvětví. Potravinářství.
663 Nápojový průmysl
67/68 Průmysl a řemesla
681 Přesná mechanika. Hudební nástroje
687 Odívání. Péče o vzhled
689 Rukodělné práce. Kutilství
69 Stavebnictví
7 Umění
7.03 Umělecká období a slohy
71 Územní plánování. Památková péče
72 Architektura
728 Obytné budovy. Hrady. Zámky
73 Sochařství. Keramika. Numizmatika
741 Kreslení. Kreslený humor
745 Umělecká řemesla. Výtvarná tvorba
746 Domácí ruční práce
75 Malířství
76 Grafika
77 Fotografování
77.0 Obrazové publikace
78 Hudba
78.07 Hudba. Osobnosti. Hudební skupiny
781 Teorie hudby
784 Vokální hudba. Zpěvníky
791 Film. Filmové umění
791.6 Filmové herectví. Osobnosti
792 Divadlo
792.07 Divadlo. Osobnosti
793 Společenské zábavy. Tanec
794 Deskové a stolní hry. Logické hry. Šachy
796 Sport. Hry
796.3 Míčové hry
796.4 Gymnastika. Atletika. Jóga
796.5 Turistika
796.6 Cyklistika. Jízda na kolečkovém náčiní
796.7 Motoristické sporty
796.8 Úpolové a bojové sporty. Kulturistika
796.9 Zimní sporty
797 Vodní sporty. Letecké sporty
798 Jezdectví
8 Jazykověda. Filologie. Literatury.
80 Lingvistika. Literatura. Filologie
81 Lingvistika. Jazyky
811 Různé jazyky
811.111 Angličtina
811.112.2 Němčina
811.113 Švédština. Norština. Dánština. Islandština
811.124 Latina
811.131.1 Italština
811.133.1 Francouzština
811.134.2 Španělština
811.134.3 Portugalština
811.135 Rumunština. Moldavština
811.14 Řečtina. Novořečtina
811.161.1 Ruština
811.162.1 Polština
811.162.3 Čeština
811.162.4 Slovenština
811.163 Jihoslovanské jazyky. Bulharština. Srbochorvatština
811.41 Afroasijské jazyky. Arabština. Hebrejština
811.9 Umělé jazyky. Esperanto
82 Literární věda
82-4 Eseje. Úvahy
82-84 Citáty. Aforismy. Přísloví
821 Světová literatura
821.11 Germánské literatury
821.13 Románské literatury
821.16 Slovanské literatury
821.162.3 Česká literatura
821.162.4 Slovenská literatura
9 Geografie. Biografické studie. Dějiny.
902 Archeologie
904 Kulturní památky historického období. Starožitnosti
910 Objevné cesty
911 Obecná geografie
912 Atlasy. Mapy
913(100) Geografie světa
913(437) Geografie Česka. Vlastivěda. Průvodci
913(4) Geografie Evropy
913(5) Geografie Asie
913(6) Geografie Afriky
913(7) Geografie Severní Ameriky
913(8) Geografie Jižní Ameriky
913(9) Geografie Austrálie. Oceánie. Arktis. Antarktis
929 Bibliografické studie. Životopisy
929.6 Heraldika
930 Historiografie
94(100) Světové dějiny
94(100) "1939/45" Dějiny 2.sv. války
94(3) Starověk-dějiny
94(4) Evropa-dějiny
94(41) Británie. Anglie
94(430) Německo
94(436) Rakousko. Rakousko-Uhersko
94(437) Česko. Slovensko
94(44) Francie
94(47) Rusko a státy bývalého Sovětského svazu
94(5) Asie
94(6) Afrika
94(7) Severní Amerika
94(8) Jižní Amerika
94(9) Austrálie. Oceánie. Arktis. Antarktis