Profesní vzdělávání knihovníků, semináře

 

Vzdělávání v Krajské knihovně Fr. Bartoše, Zlín
 

Kurz Knihovnické minimum

Odborné semináře pro knihovníky v Knihovně Kroměřížska