VZDĚLÁVACÍ LEKCE

 • Knihovna nabízí pestrou škálu vzdělávacích lekcí s prvky informačního vzdělávání.

 • Nabídka je přizpůsobená vzdělávacím oblastem, klíčovým kompetencím a průřezovým tématům dle příslušného typu školy. Na lekce obsahově a tematicky reaguje.

 • Dané lekce cílíme na to, jak naučit děti orientovat se v různých typech zdrojů (knihovní fond, internet, knihovní katalog apod.) a vyhledávat v nich informace, třídit je, zpracovávat a kriticky hodnotit.

 • Velký důraz klademe na to, aby se děti učily bezpečnému chování nejen ve virtuálním prostředí – jak se bránit manipulaci, jak předejít nepříjemným situacím, nátlaku, fake news apod.

 • Všechny lekce knihovny objednávejte na telefonním čísle odd. pro děti a mládež 573 503 165, kde vám zpětně potvrdí Vámi zvolený termín.

 • Vybírejte z volných termínů v kalendáři níže.
 • Program objednávejte na 9:00 nebo 10:00 hod.
 • Lekce nelze objednat na čtvrtek.
 • Obvyklá doba programu je 45 minut.
 • Lekce jsou zdarma.

Přehled nabídek všech lekcí (aktualizováno 24. ledna 2024) ve formátu pdf:​

 • Zpětná vazba ke vzdělávacím lekcím v Knihovně Kroměřížska - p.o.: online dotazník
 • Lekce pro školy se speciálními potřebami po individuální domluvě s Marcelou Kořínkovou na tel. 573 503 173

Přehled již obsazených termínů: