Lekce pro školní družiny

Oddělení pro děti a mládež spolupracuje tradičně se školními družinami kroměřížských ZŠ. V zavírací den (čtvrtek) se v době od 14 h konají lekce vždy maximálně pro dvě oddělení ŠD (25 dětí celkem).

Lekce jsou zdarma.