Zřizovací listina

Zřizovací listina Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace s účinností od 1. 4. 2020 ve formátu pdf. zde