Projekty

2020

Informační centrum EUROPE DIRECT - 3. rok projektu

Čtení bourá jazykové bariéry aneb slovensky TO DÁME! - ukončení projektu

Visual Library of Cultural Heritage

Projekt financovaný programem Erasmus+

VISK 3  Bezdotykový displej

VISK 3 METIS - souborný katalog s Muzeem Kroměřížska

Partnerství v projektu Arcibiskupského zámku na digitalizaci hudebního archivu - Norské fondy

 

2019

Informační centrum EUROPE DIRECT - 2. rok projektu

Čtení bourá jazykové bariéry aneb slovensky TO DÁME!

realizace projektu s Mestskou knižnicou v Ružomberku

Visual Library of Cultural Heritage

Projekt financovaný programem Erasmus+

 

2018

Informační centrum EUROPE DIRECT - projekt je na 3 roky

To dáme!

- projekt s knihovnou v partnerském městě v Ružomberku
 
Virtuální výstava dětských výtvarných prací pořádaná v rámci udržitelnosti malého projektu Knihovnou Kroměřížska - příspěvkovou organizací a Mestskou knižnicou Ružomberok květen - červenec 2020.

Visual Library of Cultural Heritage

Projekt financovaný programem Erasmus+

Obsahem projektu je popis kulturního dědictví pomocí rozšířené reality. Popisovány budou různé objekty, například obrazy, zvyky, budovy, knihy. Jedním z výstupů bude brožura s popsanými položkami ze všech zúčastněných zemí. V průběhu projektu projde nejméně 32 osob různými vzdělávacími kurzy. Do projektu je zapojeno osm institucí z osmi zemí. Koordinátorem je knihovna z rumunského Ramnicu Valcea, což je kroměřížské partnerské město. Projekt je dvouletý.

2017

Biblioterapie

- seminář Praha - SKIP

Informační centrum EUROPE DIRECT

- ukončení pětiletého projektu a zpracování nového dvouletého projektu

BOOKSTART

- zapojení do celostátního projektu - předání pozvánky do knihovny pro narozené děti - Vítání občánků

2016

Implementace RFID

Informační centrum EUROPE DIRECT

Čtením i malbou ke knížce

2015

Informační centrum EUROPE DIRECT
Biblioterapie
- projekt podpořen MK ČR

2014

Books Online
- projekt trvá i v roce 2014 - ukončen
https://sites.google.com/site/booksonlineguide/

Starý pivovar - expozice Karla Kryla
- projekt trvá i v roce 2014 - partnerství

Informační centrum EUROPE DIRECT
http://www.europe-direct.cz/strediska/kromeriz/


2013

Vyhodnocení krajské literární soutěže (květen/2013)

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v programu Knihovna 21. stol. Byl zaměřen na vybrané nejlepší literární práce z celého Zlínského kraje. Na hodnocení se podílely 4 knihovny: Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, Knihovna B.B. Buchlovana v Uh. Hradišti a Knihovna Kroměřížska.

Kroměřížská škola tvůrčího psaní (září - listopad 2013)

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v programu Knihovna 21. stol. Škola slouží začínajícím autorům, kterým se psaním pomáhá a radí Klára Janečková.
Sborníček prací

Knihovníci pre ĺudí - od učenia k poznaniu - projekt trvá i v roce 2013

Books Online - projekt trvá i v roce 2013
https://sites.google.com/site/booksonlineguide/

Starý pivovar - expozice Karla Kryla - projekt trvá i v roce 2013

Partnerství v projektu Gender Audit, který byl zahájen v roce 2012

Informační centrum EUROPE DIRECT http://www.europe-direct.cz/strediska/kromeriz/

Knihovna Kroměřížska podala projekt, který byl byl podpořen Evropskou komisí zastoupenou v České republice. Získala 50% na financování tj. € 12000. Projekt trvá 5 let.


2012

Literární Haná

Projekt byl podán do programu Knihovna 21. stol., který je podpořen ministerstvem kultury. Projekt podala naše knihovna a spolupartnery projektu byly knihovny: Knihovna města Olomouce a Městská knihovna Prostějov. Byla zaměřena na podporu literární tvorby dospělých autorů se záměrem propagace regionu Hané. Do projektu se přihlásilo 70 autorů. Po vyhodnocení byly vybrány 2 práce prózy a dvě práce poezie.

Vítězné práce:

próza: Michal Marek Až do konce
  Miloslav Havelka Jak Dolfik začal dbat na prevenco
poezie: Jan Pavelka Bobr a nalezené
  Zděnka Pospíšilová Domy na vsi

 

KURZ pro cizince

Nadále probíhal kruz pro cizince zaměřený na výuku  češtiny. Knihovna poskytla prostory Centra celoživotního učení.

VISK8A - Veřejné informační služby knihoven

Projekt je každoročně podáván Národní knihovnou ČR a formou členství v konsorciu mohou přistoupit další knihovny, které však v průběhu roku musí prokázat využití informací. V rámci tohoto projektu získává knihovna slevu na využití elektronických databází Anopress a ASPI. Projekt je podpořen ministvem kultury.

Senioři komunikují

Projekt byl podpořen Nadačním fondem manželů Lívie a Václava Klausových. Byl zaměřen na počítačovou gramotnost seniorů a proběhl ve spolupráci s knihovnami ve městech: Koryčany, Hulín, Morkovice. O vzdělávání byl mimořádný zájem a kurz byl doplněn také informacemi o použití platební karty.

 

Books Online

Knihovna Kroměřížska získala již podruhé podporu v rámci projektového programu Grundtvig - Projekty partnerství. Projekt Books Online je zaměřen na vzdělávání (nejen) zaměstnanců a uživatelů knihovny v oblasti zdrojů e-knih v českém i anglickém jazyce. Cílem projektu je vytvoření kurzu věnovaného e-knihám a jejich využívání a vytvoření webového průvodce světem elektronických knih. Projekt začal v roce 2012 a je dvouletý. Knihovna je koordinátorem projektu. Partnery jsou:

Krajská knižnica v Žilině - Slovensko
Biblioteca de Castilla-La Mancha - Španělsko

Starý pivovar - expozice Karla Kryla

Projekt do ROPu podalo Město Kroměříž. Projekt byl podpořen a knihovna se stala partnerem, který bude zajišťovat poradenskou a informační činnost při zřizování výstavy. Poskytne materiály včetně kopií.

Gender Audit

Knihovna se stala partnerem projektu Gender Audit, který zpracovala firma Euroface Consulting. Projekt je finančně podpořen ESF a rozpočtem ČR a obsahem je zejména podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a můžů a slaďování pracovního a rodinného života. Cílovou skupinou je 7 zaměstnavatelů - podniků z uvedených krajů a 14 zaměstnanců - personalistů (manažerů), vedoucích pracovníků.

MARC21

Projekt byl podán do VISK3 a byl podpořen MK ČR. Vedení knihovny se rozhodl odstranit poslední krok ke kompatibilnosti SW a to byl přechod z UNIMARCu na MARC21. Tento rozdíl je pouze v katalogizačním záznamu. Uživatel by neměl nic poznat. Po zkušební verzi byly data převedeny do MARCu21.

Kroměřížská škola tvůrčího psaní

Díky podpoře MK ČR vyla opět realizována škola tvůrčího psaní v knihovně. Lektorkou byla Klára Janečková. Projekt byl opět úspěšný. Pozvaným spisovatelem byl P. Vondruška. Konferenční sál byl přeplněn.

Sborníček prací

Knihovníci pre ľudí - od učenia k poznaniu

Partnerství s Krajskou knižnicou v Žilině v projektu financovaného z Fondu Mikroprojektov "Spoločně bez hraníc". Projekt je realizován pouze na Slovensku, ale aktivity jsou realizovány i na české straně. Financuje vše slovesnký projekt. Na české straně nebyl projekt podpořen.

knihovníci pre ludí - od učenia k poznaniu

Součástí projektu je výstava Očarenie čipkou


2011

Kroměřížská škola tvůrčího psaní

Projekt byl pokračováním již stejně zaměřeného projektu. Změna byla pouze v tom, že tentokrát přednášela lektorka, a to PhDr. Klára Janečková - úspěšná a čtená spisovatelka. Kurz byl doplněn dětskou tvůrčí líhní Bibliomolem. Projekt byl podpořen grantem Ministerstva kultury. V rámci kurzu účastníci navštívili Slovácké divadlo v Uh. Hradišti, pokřtili novou knihu lektorky a mohli přednést své prvotiny v rámci Dne poezie a autorského čtení. Tento záměr knihovny je vždy velmi kladně hodnocen za strany veřejnosti.

Sborníček prací

OPAC 2.0 Carmen

Nový uživatelsky příjemný katalog Carmen byl finančně podpořen z Ministerstva kultury ČR. Byly doplněny on-line katalogy ve všech 3 odděleních knihovny a instalován nový katalog. V provozu byl ponechán i původní on-line katalog, který sice nenabízí tolik možností, ale zase je oblíben u knihovníků. Takže si uživatel může zvolit a vybrat sám.

Kurz pro cizince

Byl nakonec realizován jeden kurz pro cizince. Kurz opět vedl náš lektor Bc. Petr Dvořák. Kurz byl podpořen Centrem pro podporu cizinců ve Zlínském kraji.

Grundtvig

V červnu byl ukončen projekt Grundtvig. Byl to dvouletý mezinárodní projekt a knihovna získala své mezinárodní partnery.  Projekt byl sice ukončen, ale všichni partneři se shodli v tom, že by v této spolupráci chtěli pokračovat.


 

2010

Kurzy PC pro cizince

Knihovna realizovala dva kurzy na PC pro cizince, které byly podpořeny Centrem pro podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji. Kurzy byly realizovány ve večerních hodinách v Centru celoživotního učení.

Projekt realizoval: Bc. Petr Dvořák

Pomůcky pro hendikepované děti

Tento projekt podpořila Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště. Z finančních prostředků byly nakoupeny hudební nástroje, které jsou určeny pro práci s hendikepovanými dětmi. Dokoupeny byly ještě i hračky opět se zřetelem na výchovu těchto dětí. Knihovna již dlouhodobě spolupracuje se speciální školou a děti pravidelně chodí na besedy do knihovny. Nakoupené pomůcky velmi výrazně zlepšují komunikaci dětí a pobyt v knihovně pro ně je výchovou i zábavou.

Projekt realizovaly: Marcela Kořínková, Kamila Rýdlová

Kroměřížská škola tvůrčího psaní

Projekt byl podpořen z programu Knihovna 21. stol. Ministerstva kultury ČR. Projekt zahrnoval celkem 7 modulů, kde se setkávali účastníci projektu a učili se, jak zvládnout psaní. Vedl je zkušený lektor Dr. I. Fic. Kurz byl určen pro 20 zájemců z řad veřejnosti. Doplněn byl i účastí spisovatelky Petry Braunové, která měla autorské čtení. Pozván byl i Antonín Bajaja. Výstupem z projektu bylo i zveřejnění několika prací, jejichž autorky s touto formou zveřejnění souhlasily.

Sborníček. prací

Projekt byl realizován pod vedením Lucie Pavlíkové

Zapojení do Jednotné informační brány

Projekt byl podpořen z programu Ministerstva kultury VISK/8B. Knihovna získala finanční prostředky na zakoupení serveru Z3950, který umožnil plnohodnotné zapojení do Jednotné informační brány. Projekt vznikl na základě vytváření Souborného katalogu Zlínského kraje, protože do Jednotné informační brány jsou zapojeny 4 největší veřejné knihovny kraje a to naše knihovna, Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně a Knihovna B.B. Buchlovana v Uh. Hradišti. Zapojením do JIB jsme vyřešili i problémy s kompatibilitou různého SW knihoven.

Projekt byl realizován: Ing. Typlt, Dr. Kašpárková

Projekt Grundtvig

Knihovna Kroměřížska získala finanční podporu mezinárodního projektu Od vzdělávání k poznání. Knihovna je koordinátorem pro partnery z pěti států (Rumunsko, Portugalsko, Slovensko, Polsko, Itálie). Projekt je financován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v rámci programu Grundtvig - Projekty partnerství.

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.

Cílem projektu je navázání spolupráce níže uvedených institucí z různých zemí Evropy, k jejichž činnostem patří vzdělávání dospělých, konkrétně pak výměna zkušeností a znalostí mezi těmito institucemi. Projekt je zaměřen na management vzdělávání dospělých.

 

Základem jsou semináře v každé ze zúčastněných institucí. Na základě těchto seminářů vzniknou webové stránky a elektronické a tištěné dokumenty. Nejdůležitějším výsledkem by mělo být využití získaných znalostí v praxi. Cílem je rozšířit naši nabídku vzdělávání dospělých, udělat ji zajímavější a systematičtější.

Projekt je dvouletý (2009-2011).
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace je jeho koordinátorem.

Pracovní tým: Mgr. David Zapletal - koordinátor, Dr. Š: Kašpárková, I. Vondrášková, K. Bráblíková, O. Nesiba.

Partneři projektu

Souborný katalog Kroměřížska

Realizace: od září 2007, 2008, 2009, 2010

Knihovna vypracovala projekt na budování Souborného katalogu pro malé obecní knihovny. Projekt byl podpořen z VISK3 Ministerstva kultury ČR. V roce 2007 byly uloženy knihovní fondy 3 knihoven: Dřínov, Rusava, Chomýž. Projekt je realizován z regionálních funkcí - Krajského úřadu ve Zlíně. V současné době je uloženo již 16 knihovních fondů obecních knihoven.

Realizátorky projektu: Š. Kašpárková, I. Drobníková, M. Zlámalová, A. Avramova, V. Záhořáková

-------------------------------------------