Historie

2023

leden - statika knihovna neumožňuje realizovat nadstavbu

září - byla otevřena pobočka Drahlov - pobočka byla zrušena a osadní výbor      požádal o zřízení pobočky. Místnost byla vymalována a navezeny regály a knihy a esteticky byla upravena.

2022

leden - příprava na stěhování pobočky v Těšnovicích

únor - pobočka v Těšnovicíchpřestěhována z 1. patra do přízemí, prostor je esteticky upraven,

          pobočka na Lutopecké ulici začala půjčovat po dlouhodobé uzávěrce

          kvůli rekonstrukci objektu

21.2.2022  knihovna byla přepojena na optický kabel a zároveň s ní i obě

          městské pobočky, přepojení proběhlo bez problémů

březen zpřístupnili jsme po 2 letech práce Encyklopedii Kroměříže pod samostatnou doménou www.enkm.cz - ohlasy jsou velmi pozitivní a i nadále ukládáme, zlepšujeme a pracujeme na jejím doplňování s Ing. A. Knapkem

duben/květen práce na nové pobočce v parkovacím domě - vybavení se dolaďuje s architektkou - název pobočky: Informační služby - část vyčleněna pro turisty, část tvoří pobočku s koutek pro děti. V pobočce jsou 2 PC pro veřejnost a wi-fi. Budou zde zaměstnány 2 pracovnice. Otvírací doba od 9.00 do 17.00 hod. pondělí až pátek

červenec výběrová publikace k výročí naší kolegyně Svatavy Mášové

září - nová ediční rada Bibliografie - vydána bibliografie Kroměříž v tisku 2006-2010 - navazuje na Bibliografii okresu Kroměříž

byly vyměněny dveře do sociálních zařízení a konferenčního sálu ve vtupu do knihovny

říjen instalovali jsme do vstupu knihovny nový box, kde si mohou čtenáři vyzvednout dokument i mimo otevírací dobu knihovny

listopad turistická sezóny se vyvedla, Turistické informační centrum Kroměříž se opět umístilo na 2. místě dle množství hlasů návštěvníků

prosinec po celý rok probíhala řada aktivit v knihovně pro naše čtenáře od nejmeněích až po nejstarší, více ve výročních zprávách, které vychází každým rokem

 

2021

4.1.-9.4. knihovna je uzavřena, od února využíváme výdajové okno

v době uzavření aktualizujeme knihovní fond, nakupujeme nové knihy, modernizujeme pobočku Oskol - výměna podlahové krytiny, vymalování, lepší PC s tiskárnou, malujeme chodby, šatnu a WC v knihovně - vše si uklidíme sami, chystáme objednané knihy, vybíráme boxy plné knih, uklízíme suterén, vyřazujeme nepotřebné a velmi staré PC

knihovna v omezeném režimu půjčuje, v květnu se otevřelo i Ičko

září obnoven sobotní provoz, pandemie se pomalu opět vrací

říjen dokončována U3V a zahájena nová se Střední mlékárenskou školou

        obnoveny lekce pro školy

listopad přepracovali jsme nabídku lekcí pro školy, ukončení 4. semestru U3V v knihovně

prosinec knihovna je krásně vyzdobena - advent v knihovně

2020

leden - je velmi slušná návštěvnost knihovny

únor - v Evropě začíná pandemie

4. února - jsme s mstostarostkou položily růže na hrob K. Kryla a potkaly jsme Evu Dvořákovou

12. března - knihovna z nařízení vlády uzavřena

v průběhu uzavření knihovny probíhají práce v knihovně, úklid na regálech, aktualizace knih. fondu, po výběru firmy (SNU s.r.o.) na rekonstrukci sálu a hudebního odd. bylo po dohodě s firmou započato s pracemi

byly zahájeny práce na Encyklopedii Kroměříže www.enkm.cz, zatím pracuje Š. Kašpárková a zapisuje osobnosti narozené a zemřelé v Kroměříži. Zároveň s programátorem dolaďuje knihovna pracovní verzi osobností.

získání certifikátu pro tělesněpostižené

duben - sál je hotov, připravujeme nábytek do hudebního oddělení a kuchyňku na sál

27. dubna - knihovna znovu otevřena (původně to mělo být až 8.6.)

4. května - máme konečně nové auto Citroen Spacetourer (po dvou odtazích z dálnice bylo auto od února nepojízdné)

květen - knihovna obdržela certifikát od SKIP - přístupná pro tělesně postižené, jako zatím první v České republice

červen - knihovna má už provozní dobu bez omezení, nekonají se žádné aktivity a v sobotu je zavřeno (zatím o třetinu méně čtenářů i návštěvníků)

září

instalace bezdotykového displeje do dětského odd.

říjen

22.10. - 18.11. knihovna opět uzavřena

úklid suterénu, vyřazení nepotřebných věcí

19.11. knihovna otevřena v omezeném režimu - bezkontaktní výdej

vymalovány chodby v knihovně, vymalována pobočka Oskol - výměna lina, zlepšení techniky

18.12. - 3.1.2021 knihovna otevřena v omezeném režimu - výdajové okno

v sobotu zavřeno, zavřeny jsou i všechny pobočky

2019

leden - zahájení projektu s Ružomberkem

únor - setkání v rámci mezinárodního projektu - 7 evropských států

12.dubna  - zasazení stromu (jinan) Karla Kryla (byla strašná zima)

květen - hlavní program projektu - čtení ružomberských pověstí ve slovenštině, bylo připraveno čtení v letní čítárně

červenec-srpen - knihovničky v ulicích: Bajda, Podzámecká a Květná zahrada

                         - doplněn výtah pro vozíčkáře do CCU

září - byly odvezeny tůje, které se neujaly, protože byly přesazeny a byly velké, proto P.Dvořák navrhl letní čítárnu, včetně květin, keřů a bylinkové zahrádky a věnoval do knihovny kompostér a starou sekaču na trávu.

říjen - vzniká moc pěkná letní čítárna, bylo všechno zasazeno a ještě vzniká živý plot s vinem

listopad - již tradiční Týden vědy a techniky

2018

- v knihovně probíhá postupná výměna světel (zářivky) za úsporné osvětlení(O.  Kyller)

květen - implementace GDPR, nové přihlášky, nově marketing

červen - konference Morava v době převratů a změn 1848-1918 ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska a Státním okresním archivem Kroměříž

červenec/srpen - RFID v oddělení pro děti, výměna čipových průkazek

srpen - realizace nových schodů do CCU

říjen - realizace sborníku z konference. outsourcing Tritia

říjen - nové regály do čítárny - doplnění původních

listopad - náhle zemřel Ing. K. Typlt - admin

prosinec - audit PC

         

2017

17.února 1897 - založení knihovny v Kroměříži Jednotou musejní a knihovní

digitalizace fotoarchivu

březen - připomenutí výročí za účasti mnoha hostů i hejtmana, večer ještě i muzeu scénický seminář pražských herců o životě a díle Olgy Barényi - rodačky a kroměřížské spisovatelky

červenec/ srpen - vystěhování regálů v dospělém oddělení, výměna   marmolea,  vymalování prostor, nové koberce a zvětšení čistící zóny, nastěhování regálů a knih - vlastními silami pouze při vystěhovávání nám pomohli 4 brigádníci

návrh úpravy vnitřních prostor navrhl architekt Vladimír Opatrný

říjen - nový sedací nábytek kolem fontány, úprava fontány, nové židle do konferenčního sálu

říjen - Tritius - úprava serveru

venkovní úpravy u bezbarierového vstupu do knihovny, oprava odpadu, zřizení parkoviště pro zdravotněpostižené

úprava letní čítárny - nové vydláždění, instalace markýz

TIC - nová vedoucí - zástup za MD - V. Ivanová BC.

      - zrušení úschovny kol

      - úprava skladu a vytvoření pracoviště

      - 3. místo v rámci kraje - soutěž o nej "Ičko"

2016

březen - knihovna byla úspěšná v projektu Implementace RFID

duben - výměna dveří do kotelny

květen - výběrové řízení vyhrála firma ORIS PLUS
- vymalování knihovny - chodby, WC, celá garáž
- dokončení úpravy suterénu - sklad, inspekční pokoj
- práce na novém webu

červen - lepení čipů do knih
- opět vytopen suterén, garáž, kotelna, CCU

červenec - realizace projektu, revize fondu, odstěhování LP do skladu v suterénu, úklid suterénu, výměna svítidel ve vstupu

srpen - vybudování chodníku vedle služebního vstupu

září - postaven přístřešek pro kola

říjen - příprava na 120. výročí knihovny
13. říjen - udělení státní ceny za Biblioterapii

listopad - půjčování přes RFID

prosinec - 14.12. započetí výměny čtenářských průkazek za čipové


2015

únor - u knihovny přebývalo 11 kalousů
- doplnění knihovniček v Kroměřížské nemocnici

březen - zahájení půjčování společenských her v oddělení pro dospělé

květen - knihovna začala službu Moje ID v hudebním oddělení
- možnost vracení knih mimo otevírací dobu knihovny do Biblioboxu
- výstava Kroměřížská stopa ve filmu v rámci roku 2015 Kroměříž filmová

červen - úprava vstupních prostor knihovny
- 29. 6. katalogizování záznamů podle RDA

červenec - knihovna se zapojila do projektu města Kroměříže Rodinné pasy
- prezentace Filmový strom v Podzámecké zahradě v rámci roku 2015 Kroměříž filmová
- otevření letní knihovničky na koupališti Bajda

srpen - vymalování dětského oddělení a položení nového koberce
- položení nové dlažby ve vestibulu

prosinec - knihovna se stala členem Národní fonotéky (www.narodnifonoteka.cz)


2014

leden - v rámci nového Klubu společenských her Figurka jsou v oddělení pro děti a mládež půjčovány společenské hry
- ve čtenářském kontu na webu knihovny spuštěno prodlužování výpůjček
- odstartován projekt Dobrovolníci v Knihovně Kroměřížska
- zakoupena nová čtečka e-knih

únor - zahájení prezenčního půjčování iPadu v oddělení pro děti a mládež v rámci Dne bezpečného internetu

březen - Radio Kroměříž je mediálním partnerem knihovny
- půjčování audioknih přesunuto z hudebního oddělení do oddělení pro dospělé

duben - novou knihovnicí na pobočce Oskol je paní Schoříková

květen - kryt pod knihovnou otevřen veřejnosti
- čtenáři knihovny mají nově k dispozici přístup do databáze Library Press Display
- v oddělení pro dospělé zahájeno půjčování filmů na DVD

červen - otevření nově zrekonstruovaných prostor knihovny v Těšnovicích
- prezentace Strom Karla Kryla v Podzámecké zahradě v rámci roku Karla Kryla

červenec - otevření letní knihovničky na koupališti Bajda

listopad - zapojen nový server

prosinec - možnost půjčování e-knih ve spolupráci s firmou eReading (tituly ze současné produkce českých nakladatelství)


2013

leden - 7. 1. slavnostní otevření Informačního centra Kroměříž

březen - 8. 3. slavnostní otevření Informačního střediska Europe Direct Kroměříž za přítomnosti europoslankyně Olgy Sehnalové
- zprovozněn Smartkatalog

duben - zasazení Stromu dětí u příležitosti Dne Země - vrba ze směru ul. Vrchlického

květen - 1. ročník Noci Literatury
- vyhlášení výsledků krajského kola literární soutěže Kde končí svět

červen - začátek rekonstrukce CCU

červenec - změna pravidel použivání veřejného internetu v knihovně

září - Informační centrum Kroměříž bylo certifikováno v rámci Jednotné klasifikace TIC ČR a stalo se řádným členem A.T.I.C. ČR
- zavedena možnost sobotního vracení výpůjček v TIC Kroměříž
- účast všech pracovníků knihovny na mezinárodním semináři v Žilině
- půjčování tematických CD v oddělení pro děti a mládež
- zahájen 1. ročník cyklu přednášek "Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže"

listopad - Informační centrum Kroměříž mění název na Turistické informační centrum Kroměříž na základě usnesení Rady města Kroměříže


2012

leden - aktualizace projektu na Informační centrum Kroměříž

březen - vyhlášení literární soutěže "Literární Haná"  (naše knihovna, MK v Prostějově a Knihovna města Olomouce)

duben - projekt Informační centrum Kroměříž pro RMK
- schválené projekty: VISK3
- Přechod na MARC21, K21
- Tvůrčí psaní, Literární Haná, Nadace manželů Klausových - senioři

květen - letní čítárna v provozu

červenec - oprava výukového centra - výměna oken, potrubí atd.

září - zkušební verze MARC21 pro katalogizaci

říjen - předání literárních prací k hodnocení - do Literární Hané se přihlásilo 70 účastníků

listopad - vyhlášení výsledků Literární Hané v Prostějově

prosinec - knihovna uspěla v projektu Europe Direct
-ostrá verze MARC21
- 31. 12. zrušena pobočka Drahlov


2011

leden - zahájil již 17. ročník Akademie III. věku
- podáno 5 projektů, z toho 1 mezinárodní; 2 se budou relizovat - Tvůrčí psaní (Knihovna 21. století) a CARMEN (VISK3)

březen - vyhlášen Čtenář roku 2011 - Anna Sochorová
- účast v mezinárod. projekt GRUNDTVIG v Rumunsku - Ramnicu Valcea

květen - poslední projektové setkání v Žilině

červen - 2.6. - návštěva amerických knihovníků
- 7.-8. 6. - celostátní seminář Dobrovolnictví v knihovnách
- 16. 6. - zahájení rekonstrukce prostor po poště - firma Novák Bílany - investor: Město Kroměříž, návrh projektu: Ing. arch. M.   Krouman

srpen - 1.-22. 8. - velký úklid v knihovně
- 2.8. odmontování a vystěhování regálů v půjčovně pro dospělé
- 5.8. zbourání zídky u pošty pro letní čítárnu
- 3.-4. 8. malování půjčovny
- 9.8. spojení půjčovny s poštou
- 15.8. dokončení rekonstrukce kromě podlahoviny
- 5.9. uzavření letní čítárny plotem
- 25.9. položení marmolea

říjen - instalace regálů, řazení naučné literatury v jedné linii, instalace trvalé výstavy věnované Karlu Krylovi

listopad - doplnění sedacím nábytkem, instalace webkamery

prosinec - otevírání dveří el. zámkem, spuštění nového on-line katalogu Carmen pro uživatele, rozšíření PC v dětském oddělení
-  realizace fotoportrétu Karla Kryla; autorem je fotograf a přítel Karla Kryla p. Vítek z Plzně, který nám prodal autorská práva k této fotografii a jejímu zveřejnění v knihovně.


2010

leden - změna poplatků v knihovně. Nově zavedené poplatky za přednášky v dětském oddělení a zvýšena 1. up. o 3,--Kč a zápisné o 5,--Kč. Rozpočet knihovny byl snížen o 7%. Je zastaven nákup knih do února.

březen - nastavení upomínacího řízení dle metodiky, průběžná kontrola DB čtenářů, za finanční podpory Nadace Děti, kultura, sport z Uh. Hradiště byly zakoupeny hudební nástroje a další pomůcky pro hendikepované děti

duben - zavedena pružná pracovní doba

květen - pracovní cesta do Varšavy - realizace projektu Grundtvig; snížení počtu zaměstnanců o 1 prac. místo; zřizovatel vrací do rozpočtu 300 tis. na nákup knižního fondu

červen - návštěva amerických knihovníků

srpen - knihovna je zapojena do Jednotné informační brány na základě projektu

září - pracovní cesta do Potenzy - realizace projektu Grundtvig, dokončení projektu na poštu, realizace projektu Kroměřížská škola tvůrčího psaní

říjen - v komunálních volbách se ředitelka Dr. Kašpárková (nezávislá) stala radní a bývalá zaměstnankyně Mgr. Hebnarová starostkou

listopad - plné zapojení v Jednotné informační bráně


2009

leden - poplatky v knihovně beze změn
- spolupráce s knihovnami v Dolnom Kubíne a Ružomberku

únor - vytvoření Souborného katalogu Kroměřížska na webu

březen - paragony jsou vydávány pouze na vyžádání,  tržby jsou odváděny na základě výstupu ze SW

květen - projekt do Programu Grundtvig byl přijat; knihovna koordinuje v oblasti vzdělávání dospělých 5 států: Itaálie, Rumunsko, Polsko, Portugalsko-Madeira, Slovensko

červenec -  nově vybavená pobočka Oskol

září - plná automatizace poboček Oskol a Barbořina z programu VISK3

říjen -  převod budovy, ve které knihovna sídlí, na stát; v červnu se z budovy vystěhovala pošta, knihovna získala další prostory pro svou činnost

říjen - vypsané výběrové řízení na dodavatele kompaktních regálů do skladu

listopad - vystěhování starých regálů do suterénu, vymalování prostor, vystěhování knih

prosinec - instalace regálů firmou DIRP s.r.o. 


2008

Jednání o převodu budovy pokračují a je podána žádost na odkoupení pozemnků pod knihovnou za původní cenu. Žádost byla odeslána na MF ČR.

Byl podán projekt do VISK3 na zakoupení SW pro server - celková cena cca 180.000,--Kč. Projekt byl úspěšný. Dále byl podán projekt do Grundtvigu - partneři: Itálie, Polsko,Portugalsko,Rumunsko.

Byla podána žádost na akreditaci kurzů pro Úřad práce v Kroměříži. Školení jsou naplánována 3 v průběhu roku. Akreditace po doplnění přijata a schválena - platí až do roku 2011.

Pošta dostala výpověď z budovy k 31.3. - podala odvolání, zatím pošta zůstává. Převod knihovny je, zdá se, pro tento rok v nedohlednu. Nelze realizovat kompaktní regály.

V dubnu byla zařízena spisovna archivními regály.

V květnu dobudována klimatizace ve všech prostorách pro čtenáře.

Proběhlo již dvojí setkání realizátorů Grundtvig s naší spolupracující institucí  Euroface s.r.o.

15.5. byla ukončena Univerzita III. věku. Slavnostní vyřazení proběhlo 20.6.2008 na Univerzitě T. Bati.

Od března probíhala sbírka brýlí pro Afriku. Lidé věnovali přes 4 tis. brýlí.

září - byl zahájen 2. cyklus Univerzity III. věku ve dvou směrech: společenskovědní a právní
- katalogizace začala doplňovat záznamy o obaly knih

září a listopad - proběhly kurzy pro nezaměstnané ve spolupráci s Úřadem práce Kroměříž

říjen - prezentace knihovny a paměťových institucí v partnerském rumunském městě
- realizace nového serveru pro knihovnu (VISK3)
- zahájení půjčování hudebních nosičů zdarma


2007

Zahájen  projekt ve VISK3 na budouvání Souborného katalogu veřejných knihoven. Byl zakoupen příslušný software Clavius REKS. Neprofesionální veřejné knihovny budou automatizovány a jejich knihovní fond bude dostupný v síti internet. V tomto roce byl zpracován fond 3 obecních knihoven: Dřínov, Rusava, Chomýž. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR. Zpracování realizuje úsek regionálních funkcí, kontroluje oddělení katalogizace.

Na jaře byla vybavena městaká pobočka Barbořina. Byly připojeny PC na internet, dovezeny knihovní regály, aktualizován fond a odvezeny veškeré dary, které se začaly v knihovně shromažďovat.

Realizují se 2 projekty ze strukturálních fondů: Centrum celoživotního učení (ESF) a Partnerství Zlínského kraje (SROP). První projekt byl ukončen 31.8.2007  téměř se 100% plněním a druhý projekt byl ukončen k 31.10.2007 opět s dobrými výsledky.

Knihovna se angažuje pro encyklopedii města Kroměříže. Spolu s partnery připravuje projekt do vědy a výzkumu. Projekt nebyl realizován.

V červnu probíhá revize poboček v novém SW. V srpnu revize v ústřední knihovně. Poprvé v historii knihovny byl revidován celý fond během týdne v hlavní budově. Proběhla rovněž revize  výměnného fondu.

V červenci a srpnu byla rekonstruována městská pobočka Oskol. Nová podlaha, vymalování, nové regály, aktualizace fondu.

V září byly poprvé vytisknuty knižní štítky počítačem.

Začalo se pracovat na mezinárodním projektu Grundtvig.Kordinátorem je mgr. D. Zapletal. Jistým partnerem je partnerská rumunská knihovna v Ramnicu Valcea.

Nebyl dořešen převod budovy ze státu na město. Jednání pokračují.

Hudební oddělení je přebudováváno na multimediální.


přečtěte si historii před rokem 2007