Soutěž v oboru literárních prací a fotografií KROMĚŘÍŽ - MÍSTO SETKÁVÁNÍ

24.02.2023

Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem Kroměříž, Městem Kroměříž, Klubem UNESCO Kroměříž

pod záštitou starosty města Kroměříže a ve spolupráci s rádiem Kroměříž, regionálními deníky a Českým rozhlasem

vyhlašuje soutěž v oboru literárních prací a fotografií

KROMĚŘÍŽ  - MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Kroměříž je od pradávna místem setkávání, jak ji vnímáte vy? Napište nám svůj příspěvek, nebo pošlete fotografie.

Soutěž se koná při příležitosti několika výročí, které si v roce 2023 připomeneme - 760. výročí založení města Kroměříže, 25. výročí zápisu zámku a zahrad na listinu UNESCO, a 350 let  od pořízení sbírky obrazů

Podmínky soutěže:

 • Hlavní cena v soutěži bude udělena za literární příspěvek (próza, básně), fotografie vztahující se k místu setkání na zámku, v zahradách, ve městě.
 • Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 18 let.
 • Soutěž je neanonymní, všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované.
 • Práce, které nebudou vyhovovat organizačním podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky vyřazeny.

Organizace a vyhodnocení soutěže:

 • Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 30.4.2023 na e-mail adresu:
  zamek-kromeriz@ado.cz
 • do předmětu napište: soutěž
 • Přijímají se pouze práce na formátu A4 v elektronické podobě.
 • Autor uvede na 1. stranu jméno a příjmení, rok narození a adresu.
 • Práce předávané e-mailem budou ve formátu DOC (MS WORD). V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky.
 • Fotografie budou zaslány emailem v jpg

Každá práce bude odborně posouzena. Vybrané práce mohou být publikovány v tisku. V této souvislosti žádáme autory o písemný souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním textu. Osobní data budou archivována po dobu 3 let.

Autoři budou pozváni na závěrečné slavnostní ukončení soutěže,  na kterém budou vyhodnoceny nejlepší práce za účasti známé osobnosti, mediálních partnerů a zástupců měst.

Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.

Soutěžní kategorie:

 • drobný literární útvar (do 5 stran A4 textu)
 • poezie (3-5 básní)
 • fotografie (5 foto)

Kalendář soutěže:

Vyhlášení soutěže: září 2022

Uzávěrka: 30.4.2023

Vyhodnocení: červen 2023 – účast vybraných autorů na slavnostním vyhodnocení

 

 


« zpět