Terminál DNNT (Díla nedostupná na trhu) v knihovně

02.11.2021

Od října 2021 byl v Knihovně Kroměřížska zřízen terminálový přístup do DNNT neboli databáze knih nedostupných na trhu. Jedná se o digitalizované knihy, které již není možné zakoupit na běžném knižním trhu a jsou chráněny licencí. Rozdíl mezi dálkovým přístupem do digitální knihovny DNNT, která obsahuje dokumenty do roku 2000, a Terminálem DNNT spočívá ve zpřístupnění knih (monografií) vydaných 2001-2007 pouze formou přímo  v Knihovně Kroměřížska. Podmínkou přístupu je platná čtenářská registrace. Více informací na tel. 573 503 174 nebo dvorak@knihkm.cz.


« zpět