Spolupracují s knihovnou


Knihovna Kroměřížska aktivně spolupracuje s mnoha různými institucemi a organizacemi

Mediálními partnery Knihovny Kroměřížska jsou

Aktivity Knihovny Kroměřížska podporují také firmy a soukromí dárci