Cizojazyčná literatura

Zde naleznete výběr cizojazyčné literatury z jednotlivých jazyků. Cizojazyčná literatura byla nakoupena z rozpočtu knihovny a ze státní dotace Ministerstva kultury ČR. Knihovna je jedním z center pro cizojazyčnou literaturu v ČR. Níže je jen ukázka literatury, kterou si v knihovně můžete půjčit. Přijďte za námi - těšíme se na Vás.

Anglická literatura - beletrie

Anglická literatura - naučná

Německá literatura  - beletrie

Německá literatura - naučná

Ruská literatura - beletrie

Ruská literatura - naučná

Španělská literatura

Italská literatura