Kopírování, tisk a skenování

V informačním oddělení, hudebním oddělení a v oddělení pro děti a mládež jsou pro čtenáře k dispozici černobílé kopírky a tiskárny. Barevná tiskárna je pouze v hudebním oddělení.

Skenovat lze v Informačním oddělení na samoobslužném skeneru.

Kopírování a tisk jsou placené služby, jejich ceny se řídí platným ceníkem.