Kopírování, tisk a skenování

V informačním oddělení, v Multimediálním oddělení a v oddělení pro děti a mládež jsou pro čtenáře k dispozici černobílé kopírky a tiskárny. Barevná tiskárna je v Informačním oddělení i Multimediálním odd.

Skenovat lze v Informačním oddělení na samoobslužném skeneru.

Kopírování a tisk jsou placené služby, jejich ceny se řídí platným ceníkem.