Kontakt

Marcela Kořínková
Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
oddělení pro děti a mládež

korinkova@knihkm.cz

573 503 165