DNNT - Díla nedostupná na trhu

Knihovna Kroměřížska uzavřela smlouvu s Národní digitální knihovnou, která ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). NDK zprostředkovává službu prostřednictvím knihoven, které nabízí veřejné knihovnické a informační služby.

V současné době jsou k dispozici 4 digitální knihovny, které nabízí přístup k plným textům pro volná díla a díla nedostupná na trhu. Jedná se o

  • Národní digitální knihovnu Národní knihovny ČR
  • Digitální knihovnu Moravské zemské knihovny
  • Digitální knihovnu Knihovny AV ČR
  • Digitální knihovnu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Snadný přístup ke všem těmto knihovnám umožňuje rozcestník https://dnnt.cz/.

Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu lze pod podmínkou registrace uživatele v knihovně.

K dispozici je cca 178 000 digitalizovaných knih a časopisů z české vydavatelské produkce (knihy vydané do roku 2007, periodika vydaná do roku 2012).

V roce 2024 platí pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu následující pravidla:

  • monografie (knihy) vydané do roku 2003 včetně jsou dostupné pomocí vzdáleného přístupu;
  • monografie (knihy) vydané v letech 1990-2002 je možné zpřístupnit pomocí terminálové přístupu na počítačích v knihovnách, (jde o přibližně 2 085 titulů);
  • periodika (časopisy, noviny) vydané před rokem 2013 jsou dostupná pomocí vzdáleného přístupu.

Terminál DNNT (Díla nedostupná na trhu) v knihovně

Od října 2021 byl v Knihovně Kroměřížska zřízen terminálový přístup do DNNT neboli databáze knih nedostupných na trhu. Jedná se o digitalizované knihy, které již není možné zakoupit na běžném knižním trhu a jsou chráněny licencí. Rozdíl mezi dálkovým přístupem do digitální knihovny DNNT, která obsahuje dokumenty do roku 2002, a Terminálem DNNT spočívá ve zpřístupnění knih (monografií) pouze formou přímo  v Knihovně Kroměřížska. Podmínkou přístupu je platná čtenářská registrace. 

K dispozici je také uživatelská příručka pro vyhledávání v digitálních knihovnách.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 573 503 174 nebo e-mailem na dvorak@knihkm.cz.

Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie.