DNNT - Díla nedostupná na trhu

Knihovna Kroměřížska uzavřela smlouvu s Národní digitální knihovnou, která ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). NDK zprostředkovává službu prostřednictvím knihoven, které nabízí veřejné knihovnické a informační služby.

K dispozici je celkem 74 145 monografií a 2 408 titulů seriálů vydaných do roku 1989 a zdigitalizovaných v Národní knihovně ČR.

Od 1. února 2021 jsou zpřístupněny:

  • monografie až do roku vydání 2000 (a nadále se bude držet posouvající se 20 letá hranice)
  • periodika až do roku vydání 2010, včetně neukončených (a nadále se bude držet posouvající se 10 letá hranice)

Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu lze pod podmínkou registrace uživatele v knihovně.

Terminál DNNT (Díla nedostupná na trhu) v knihovně

Od října 2021 byl v Knihovně Kroměřížska zřízen terminálový přístup do DNNT neboli databáze knih nedostupných na trhu. Jedná se o digitalizované knihy, které již není možné zakoupit na běžném knižním trhu a jsou chráněny licencí. Rozdíl mezi dálkovým přístupem do digitální knihovny DNNT, která obsahuje dokumenty do roku 2000, a Terminálem DNNT spočívá ve zpřístupnění knih (monografií) vydaných 2001-2007 pouze formou přímo  v Knihovně Kroměřížska. Podmínkou přístupu je platná čtenářská registrace. 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 573 503 174 nebo e-mailem na dvorak@knihkm.cz.

Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie.