Biblioterapie pro Akademii 3. věku

Dne 29. ledna 2015 uspořádala Knihovna Kroměřížska pro posluchače Akademie 3. věku přednášku na téma Biblioterapie.

Přednášku vedla knihovnice Marcela Kořínková.