Akademie III. věku

AKADEMIE III. věku 2023 - 29. ročník

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace a Město Kroměříž

zvou všechny, kteří souhlasí s tím, že touha po vědění nekončí s přibývajícími léty, k zápisu do 29. ročníku celoročního vzdělávání Akademie III. věku – 2023, zaměřeného na vzdělávání a zdravý životní styl nejen pro seniory.

Bohatství přichází skrze smysly. [Osho]

Přednášky se konají vždy v 15.00 hod. v konferenčním sále knihovny v určeném termínu, pokud není uvedeno jinak. Další aktivity nejen pro seniory jsou vždy předem oznámeny. Roční zápisné 50,- Kč nebo 10,- Kč na jednotlivé přednášky.

Program 2023

26. leden

Lidé se žlutou hvězdou (Šárka Kašpárková)

23. únor

Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku sdružující se v ČAS (Lenka Pěluchová, Pavlína Daňhelová)

30. března

Práce s obětmi a pachateli trestných činů z pohledu probačního úředníka (Lenka Schindlerová)

27. dubna

České stopy v Bretani (Helena Hanáková)

25. května

Trénink paměti (Petra Ježíková)

29. června

Libosad (Kateřina Tomečková)

21. září

 Pravda o pravdě - mediální vzdělávání (Petra Lucassenová)                 

26. října

Putování (nejen) po britských vojenských muzeích (Evžen Petřík)

30. listopadu

 Návštěvy prezidenta Masaryka na Kroměřížsku (Martina Šlancarová)

14. prosince

Vánoční posezení

Další vzdělávací cykly budou oznámeny vždy předem v Akademii III. věku.
Změna programu vyhrazena.

Přednášky jsou otevřené veřejnosti.

Bližší informace: Mgr. Lucie Pavlíková, pavlikova@knihkm.cz, tel.: 573 503 173