On-line kurz mediální gramotnosti seniorů

Knihovna se stala podporovatelem mediálního vzdělávání seniorů prostřednictvím on-line kurzu, který vznikl v rámci studentského projektu na KISK FF MU (Katedra informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity). Kurz mediální gramotnosti má za cíl pomoci seniorům zorientovat se ve složitém labyrintu médií, dozvědět se o různých formách mediálních sdělení a umět rozpoznávat falešné a manipulativní informace.

On-line kurz je dostupný na webových stránkách zde.