Biblioterapeutická literatura pro dospělé čtenáře

U každého záznamu je uveden název knihy, autor, anotace, téma a odkaz katalogu Knihovny Kroměřížska.


Paiva, Marcelo Rubens: Byl jsem daun
Svůj skutečný příběh vypráví Marcelo Rubens Paiva, student dychtivý života a zanícený kytarista-písničkář. Jeden nešťastný skok do jezírka změnil celý jeho osud; zlomená páteř jej přípoutala na invalidní vozík. Obklopen kamarády, děvčaty i vlastní rodinou si jako optimistický realista přizpůsobuje naději v budoucnost změněným životním podmínkám. Zpovídá se s nadhledem a značným smyslem pro humor; povzbudí člověka, který možná z daleko malichernějších důvodů hodlá házet flintu do žita.
Téma: tělesný handicap – smysl života

Giono, Jean: Muž, který sázel stromy
Příběh je vyprávěn z pohledu mladého muže, který se vydává na pouť do pustých francouzských alpských zákoutí. Zprvu popisuje bezútěšnost a nehostinnost těchto končin. Po několika dnech v pustině nemohl najít vodu a když už ztrácel naději, narazil na pastevce ovcí, který mu pomohl a u kterého pak přenocoval. Vyzařoval z něho klid a vyrovnanost. Jmenoval se Elzéard Bouffier.I když pastevec mluvil jen málo, dozvěděl se od něj o stavu lidí, kteří žili ve zdejších roztroušených vesnicích. Samota a obtížnost života v té pustině je doháněla až k šílenství. Dozvěděl se od něj také, že pastevec kdysi žil na statku, než ztratil jediného syna a ženu. Od té doby žije sám v malém kamenném domě a sází stromy. Sázel je každý den, v pustině, kde předtím nebylo nic. Každým rokem jich vzešlo tak asi deset tisíc. Sázel duby, buky i břízy.Vyprávějící muž pak odešel a o rok později vypukla 1. světová válka, ve které bojoval pět let. Po návratu z vojny se rozhodl vypravit se opět do oněch krajů. Když se opět setkal s Elzéardem Bouffierem, zjistil, že už nechová tolik ovcí, ale má včely, protože ovce okusovaly mladé stromky, a také, že se vlastně o válku vůbec nestaral – sázel stromy. Díky jeho usilovné práci už rostl krásný les, díky kterému se tam opět začala vracet vláha a život. I když se potýkal s mnohými zklamáními a nezdary (všechny vysazené javory uhynuly), ve své činnosti neochvějně pokračoval dál.Postupem času si lidé z okolí zvykli na změny a přičítali je přírodě. Les se postupně rozrostl do několika desítek kilometrů a dokonce se na něj přišla podívat i úřední komise, která nakonec dala tento „přírodní les“ pod ochranu státu.Stromy byly pak ohroženy za 2. světové války v roce 1939 – jezdilo se totiž na dřevný plyn, naštěstí ale byly příliš daleko od silniční sítě, aby se vyplatilo je pokácet.Díky úsilí tohoto muže se kraj změnil k nepoznání – příroda se obnovila, vrátili se tam lidé a začali opět normálně žít.
Ačkoli je příběh vyprávěn z první osoby jako vzpomínka, jedná se o fiktivní dílo. Giono sám byl za svého života rád, že se mu podařilo vytvořit tak živoucí postavu, jakou byl Elzéard Bouffier, a bavil se tím, že lidé věří, že skutečně existoval. Jeho dcera zas tvrdila, že se jedná o „starý rodinný příběh“. V roce 1957 však Giono sám napsal úředníkovi z města Digne:
„Musím Vás zklamat, ale Elzéard Bouffier je fiktivní postava. Cílem bylo zatraktivnit stromy, nebo ještě lépe, zatraktivnit sázení stromů.“
Ve stejném dopise popisuje, jak byla kniha přeložena do mnoha jazyků, zdarma šířena a že cíl byl tedy naplněn. Dodává, že ačkoli mu nepřinesla ani cent, je to jeden z textů, na které je nejvíce hrdý.
Téma: vnitřní odhodlání – smysl života – čiré, nezkažené štěstí

Ferrero, Bruno: Osvěžení pro duši
Soubor laskavých příběhů populárního autora Bruna Ferrera navazuje na řadu příběhů Příběhy pro potěchu duše, Paprsek slunce pro duši, Živá voda pro duši a dalších. V krátkých obrazných podobenstvích i příbězích z reálného života nahlédneme do světa lidí, v němž má hodnotu především to, co je neviditelné: lidský vztah, pevné přátelství, schopnost obětovat se pro druhé a krása srdce. Příběhy lze číst jako duchovní četbu, slovo před spaním a je možné věnovat je jako milý dárek přátelům. Kniha je vhodná pro rodiče, vychovatele, ale i pro milovníky narativní spirituální literatury.
Téma: vztahy - přátelství – obětování se pro druhé

Sacks, Oliver: Muž, který si pletl manželku s kloboukem a jiné klinické povídky
Slavný newyorský neuropsycholog Oliver Sacks je autorem řady knih, které se v USA a západní Evropě staly bestsellery a dočkaly se mnoha vydání. Jeho klinické povídky nejsou jen nezúčastněné popisy kuriózních případů, ale s hlubokým soucitem vyprávěné příběhy lidí bojujících o život. Hrdinové těchto příběhů „putují přízračnými kraji“, o nichž nemáme žádnou představu a dokážeme se jim přiblížit jenom citem. Jsou to lidé postižení nejrůznějšími neurologickými poruchami: někteří ztratili paměť a s ní i velkou část své minulosti, jiní nerozeznávají živou bytost od předmětů, další dráždí „normální“ okolí neovladatelnými tiky a obscenitami; lidé mentálně zaostalí, ale přitom obdaření výjimečným uměleckým nebo matematickým talentem.
Téma: neurologické poruchy – povídky

Gordon, Barbara: Tančím tak rychle, jak dokážu
Autobiografická zpověď úspěšné emancipované ženy, scénáristky a režisérky newyorské televize, která mobilizovala všechny síly své osobnosti, aby dokázala žít bez návykových medikamentů. Odhodlání k takovému boji však spolu s dalšími okolnostmi, jako byly patologický vztah s přítelem, nesprávné doporučení psychologa či ztráta kariéry i sebe samé, způsobilo, že se psychicky zhroutila a musela projít martyriem při pobytu v psychiatrických léčebnách i při opětovné snaze začít žít nový život. Příběh je také výpovědí o bolestech a úzkostech, které v dnešním světě mohou postihnout každého z nás, ale zároveň nám dává naději, že s nimi můžeme bojovat a zvítězit nad nimi. Psaní této knihy o bolesti a hektičnosti života v New Yorku bylo součástí autorčiny terapie po návratu z psychiatrické léčebny. Přestože sepsala svůj příběh už v roce 1979, jeho obsah je nadčasový a dnešní čtenáře bezesporu osloví. Kniha se také stala námětem pro filmové zpracování. Je určena všem, kdo se zajímají o psychologii a lidské osudy.
Téma: psychická porucha – úzkost – deprese – nadměrné užívání uklidňujících léků – vztahy

Schwarzenbergová, Therese: Má cesta zpátky do života
Lékařka Therese Schwarzenbergová, již bylo po těžkém úrazu na lyžích předpovídáno doživotní celkové ochrnutí a život na lůžku, či v lepším řípadě na invalidním vozíku (nebo ji – v horším případě – čekala smrt), popisuje krok za krokem svůj urputný boj s nepřízní osudu. Její křížová cesta z úplného ochrnutí a nejhlubšího zoufalství, poznamenaná četnými nezdary a porážkami, je díky jejímu nesmírnému úsilí, jdoucímu až na samu hranici fyzických i duševních sil, nakonec korunována úspěchem. Autorka ve své upřímné výpovědi odhaluje i své nitro, nezatajujíc ani pocity zklamání, deprese či agresivní nálady, jež na své trnité pouti do normálního života musela překonávat. Její výpověď osloví nejen podobně postižené, ale má co říci i čtenářům ocitnuvším se ve vážné životní krizi, členům jejich rodin i lékařské veřejnosti.
Téma: tělesný handicap – celkové ochrnutí

Bauby, Jean-Dominique: Skafandr a motýl
Jean-Dominique Bauby byl úspěšný čtyřicetiletý muž, který měl krásnou manželku, ještě hezčí milenku, dvě malé děti a prestižní zaměstnání jako šéfredaktor magazínu Elle. Jednoho dne nevstal z místa řidiče svého luxusního kabrioletu a nevrátil se zpátky do svého života. Vlivem mozkové příhody kompletně ochrnul a oněměl, postihl ho tzv. syndrom uzamčení. Jediné, co spojovalo jeho nezasaženou mysl s okolním světem, bylo levé oko. Díky terapeutce a důmyslnému systému dorozumívání, který pro něj vytvořila, Jen- Dominique doslova „namrkal“ svou knihu, neobyčejně silné a dojemné poselství lidské duše nad smrtelným tělem. Kniha Skafandr a motýl vyšla ve Francii 7. března 1997. V den vydání se ve Frrancii prodalo pětadvacet tisíc výtisků. Jena-Dominique Bauby zemřel na srdeční zástavu o dva dny později ve věku 44 let.
Téma: mozková příhoda – celkové ochrnutí

Jerg, Ivan: Naděje chodí po špičkách
Povídková kniha zpracovává témata lidí žijících se zdravotním postižením. Dílo není autobiografické, ale přesto čtenáře zasáhne opravdovostí příběhů. Ivan Jergl v nich totiž čerpá ze svých vlastních zdravotních problémů, se kterými se potýká od raného dětství. Jak sám říká v úvodu knihy, během řady let za branou nemocnic, ústavu pro tělesně vadnou mládež a v provozovnách družstev invalidů pochopil, že v tomto společenství je jeho osud zcela tuctový, a že jsou i jiní, kteří nesou svůj mnohem těžší osud jen na fatálně krátké životní dráze, a přesto se snaží prožít svůj „dnešní pěkný den“ tady a teď, i když se musejí setkávat (dnes už bohudíky stále méně) se světem, který se bojí jejich příběhů a neví, jak k nim přistupovat. Z těchto prožitků vyrostl neklid a touha vyprávět o tomto světě, o tomto zvláštním holocaustu pohybu a smyslů. Tak vznikly postupně povídky ze života zdravotně postižených a jiné, které v knížce čtenářům předkládá, a doufá, že jim snad aspoň trochu přiblíží tento jiný svět vezdejší.
Téma: zdravotní handicapy – povídky

Procházková, Petra: Frišta
Kniha líčí život žen v Afganistanu, kde neexistuje pojem domácí násilí. Násilí je tam totiž běžná věc. Jako ve většině muslimských zemí musí muži dávat pozor na své ženy a mohou je jakýmkoliv způsobem potrestat za cokoliv. Ženy nemají stejná práva jako muži. Jedna z hlavních postav Frišta byla svým manželem dlouhodobě týraná. Po setkání s americkým lékařem se rozhodla od manžela odejít a tajně uprchnout do Ameriky. Nalezla sílu a dobrovolně opustila své děti, aby změnila svůj život. Díky pomoci přátel se jí to povedlo.
Téma: domácí násilí

Rochefort, Christiane: Odpočinek válečníka
Slavný román o lásce, která si poradí i s těžkým problémem alkoholismu. Mladá žena se zamiluje do muže, o němž postupně zjišťuje, že je alkoholik. Nevzdá se však a rozhodne se ho zachránit.
Téma: závislost - alkoholismus

Vondrka, Josef: Smrt jménem závislost
Vyprávění člověka, který byl od 17 let závislý na drogách, absolvoval několik léčebných pobytů a nakonec podstoupil léčbu v komunitě. Ve 24 letech byl zvolen zastupitelem Olomouckého kraje a jmenován členem Krajské protidrogové komise.
Téma: závislost – drogy

Sladká-Ševčíková, Jana: Z deníku bulimičky
Svědectví o tom, jak vypadá život s bulimií, přináší vyprávění ženy, která touto poruchou příjmu potravy trpěla dvanáct let. Její deník ukazuje, jak vypadají počátky i pozdější stadia choroby, různé pokusy o léčbu a to, kdy a jak se lze poruchy zbavit.
Téma: závislost – porucha příjmu potravy – bulimie

Kopřivová, Martina: Zpověď modelky
Otevřená zpověď mladé úspěšné ženy – modelky, která popisuje svoji cestu za kariérou od téměř dětství přes složitou dobu dospívání až po dnešek. Autorka, pro kterou tato cesta představovala i ohrožení života (anorexie) a obrovské citové zmatky (předčasná dospělost), nechce další adeptky na prestižní povolání modelky přímo odrazovat, ale předkládá jim (a jejich rodičům) reálná nebezpečí, jež na ně mohou čekat.
Téma: závislost - porucha příjmu potravy – anorexie – psychosomatické potíže

Devátá, Ivanka: Jak jsem se zbláznila
Pracovní zatížení, hluční sousedé a další sled událostí dovedli autorku až do blázince. Ale v tom našla inspiraci, a tak spatřila světlo světa kniha, která líčí celou dlouhou cestu, jež ji do tohoto zařízení přivedla, a samozřejmě také to, co tam zažila. Autorka s laskavým humorem vypráví o pacientkách i personálu, a také o tom, jak se dostala ven. Takže máte-li pocit, že jste zralí na blázinec, nezoufejte, přečtěte si knihu Ivanky Deváté a hned se vám bude zdát svět veselejší.
Téma: psychická porucha – mezilidské vztahy – humor

Štroblová, Jana: Kam až se může
Hravost a hry nás provázejí po celý život, v jehož průběhu na sebe bereme nejrůznější role. V nich se bezděčně projeví, jaký kdo z nás je. Tak to cítí autorka tohoto příběhu i její hrdinka, třináctiletá gymnazistka Daniela. Ta se zapletla do falešného obvinění anglického lektora ze sexuálního obtěžování. Uvědomí si, jak je nesnadné vyvrátit, co se jako pravda jen tváří. Někdy je snazší a poctivější na otázky raději neodpovídat. A tak na znamení protestu přestane Daniela mluvit, což ji zavede až do psychiatrické léčebny.
Téma: falešné obvinění – sexuální obtěžování – vina – hospitalizace v psych. léčebně

Paul, Jan: O štěstí v umírání
Smrt je pro naši společnost čímsi tabuizovaným, nepatřičným. Pouze ona však dává našemu počínání hlubší smysl. Co je to smrt a jaký má význam pro život člověka? Jak ji prožívá umírající a jak jeho blízcí, kteří ho provázejí v posledních chvílích života? Proč u nás lidé umírají v nemocnici a mnohem méně v hospici či doma v kruhu rodiny, jak to bývalo po staletí zvykem? Je smrt skutečně definitivním koncem života? To jsou otázky, a ještě mnohé další, na které se autor snaží odpovědět v knize psané na hranici dokumentu a prózy. V líčení dramatických událostí vychází z autentické osobní zkušenosti, popisuje chvíle prožité s matkou během pěti let, když v 81 letech přežila těžkou operaci, a už se po ní o sebe nedokázala sama postarat. Kniha vypráví o cestě, na níž se dá zbavit strachu ze smrti.
Téma: umírání – smrt – naděje
Holá, Edith: Cesta k mým matkám
Skutečný příběh ženy, která chtěla najít svou biologickou matku. O to víc nyní, když je sama matkou dvou dětí. Chtěla by poznat ženu, která dokázala opustit své dítě, což považuje za největší hřích. Ve 37 letech se dozvídá, že jméno biologické matky skutečně existuje, byť jí to bylo náhradní matkou mnohokrát vyvráceno. O svých kořenech se nakonec dozvídá překvapivé informace. Lze se dostat až na počátek vlastního příběhu, vymanit se z převýchovy a nalézt sebe sama?
Téma: adopce – mateřství – týrání v rodině – rodinné vazby

Plocová, Monika: Ventil
Příběhy členů jedné pražské party mladých lidí. Na jednotlivých osudech autorka popisuje, kdy a jak se její hrdinové ve svém životě setkali s drogou. Jejich osudy jsou do jisté míry skutečné, protože hrdinové knihy jsou sice fiktivní, ale podobní lidem, které autorka svým působením vyvádí ze zajetí drog jako terapeutka ve své psychoterapeutické praxi.
Téma: závislosti – drogy

Plocová, Monika: Na špičce ledovce
Jak nepropadnout závislosti, tak by mohl znít podtitul autobiografické knihy, která nabízí nejen vlastní příběh, ale i odborné rady, jak se alkoholu postavit. Kdy má člověk o závislosti začít přemýšlet? Kdy se jí zabývat u svých bližních? Kniha je určena těm, kdo snad jen uvažují, zda si nedávají sklenku vína častěji, než by chtěli, ale také těm, kdo s démonem závislosti už bojují. Zároveň napovídá i jejich blízkým, co závislý člověk prožívá během léčby a jak s ním jednat. Autobiografický příběh autorky.
Téma: závislosti – alkoholismus – ženy

Plocová, Monika: Ledové stopy zapomnění
Reálné životní příběhy žena dívek z oddělení závislostí žen v pražských Bohnicích, které autorka zaznamenala z pozice abstinující psychoterapeutky. Poutavým způsobem popisuje osudy jednotlivých hrdinek, vývoje jejich závislosti a léčbu. Zároveň také laicky vysvětluje odborné termíny i hovorové výrazy, které se v léčebně používají. Pomocí vlastní sebereflexe a odborných znalostí proniká hlouběji do životních trápení hrdinek a vtahuje čtenáře do světa za sklem. Kniha může jistě oslovit ty, kteří některé z drog propadli, současně ale přibližuje závislosti i těm, kteří o něm nic nevědí nebo se jich dotýká prostřednictvím někoho v jejich okolí.
Téma: závislosti – alkoholismus – drogy – ženy

Plocová, Monika: Všechno má svůj čas
Kniha plná skutečných lidských příběhů. Autorka je čerpá z lidských osudů, které poznala při své psychoterapeutické praxi, ale také v běžném životě, který ji obklopuje.
Téma: závislosti – alkoholismus – drogy – ženy

Höschlová, Hana: Návraty z druhého břehu
Autorka zpracovává skutečné příběhy lidí, kteří prožili klinickou smrt. V závěru knihy se k tomuto tématu vyjadřuje i psycholog MUDr. Jan Cimický, CSc.
Téma: klinická smrt – smysl života – nový pohled na život

Williams, Donna: Nikdo nikde. Nevšední životopis dívky s autismem
Fascinující, statečné a působivé vyprávění mladé ženy s autismem dokazuje, že autismus není synonymem pro citovou plochost nebo necitlivost. Strhující, místy dojemný a velmi osobní příběh dívky, která se snaží porozumět lidem ze svého okolí i sobě samé a hledá pochopení a přijetí druhých, nabízí pohled do světa člověka, který trpí poruchou autistického spektra.
Téma: autismus

Peterová, Zuzana: Deník alkoholičky
Autorka líčí velice sugestivním způsobem s věrohodnými detaily příběh jedné z mnoha žen, které se ze zcela nevinných důvodů staly závislými na alkoholu. Je to vyprávění o postupném lidském pádu skoro až ke dnu. Pozvolna, ale dramaticky se zostřují vztahy mladé maminky a až dosud spolehlivé manželky ke všem členům rodiny. Středobodem uvažování se stává její utěšitel a milenec – láhev s alkoholem. Jak ji tajně koupit? Kam ji schovat? Jak ji přepravit na chalupu? Všechno dění se ve zrychlujícím tempu mění v kruh. Je z něho východisko? A je hrdinka tohoto nic neskrývajícího deníkového vyprávění schopna nalézt z něj cestu ven?
Téma: závislost – alkohol – mateřství – manželský vztah

Hayden, Torey L (Victoria Lynn Hayden): Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval
Autorka beletristickým způsobem zpracovává skutečný příběh šestileté dívky Sheily, která vyrůstá bez lásky. Sheila se poté, co popálila tříletého chlapce, dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, že dívka má zcela nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý génius. Navzdory mnoha překážkám a smutným událostem Sheila zůstane ve třídě, kde našla přítelkyni-učitelku Torey. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických a terapeutických prostředků, jako jsou pocit bezpečí, důvěra, podpora v nouzi, ochota odpouštět, uznání důstojnosti osoby každého člověka, i zanedbaného dítěte. Pedagoga představuje jako přítele, který neváhá pro dítě podstupovat nejrůznější oběti.
Téma: poruchy chování – speciální pedagogika – zneužívání dětí

Souad: Upálená zaživa
Skutečný příběh muslimské ženy, kterou svedl její budoucí muž a když otěhotněla, pustil ji. Jelikož pocházela z ortodoxní muslimské rodiny, kde se ztráta panenství nepromíjí, snažila se svůj stav utajit. Nepovedlo se a rodina se tajně usnesla, že musí zemřít, aby byla čest rodiny očištěna. Rozsudek vykonal její vlastní bratr tím, že se ji pokusil upálit zaživa. Ona však přežila a v nemocnici se jí ujala humanitární organizace, která ji tajně převezla do Francie a pomohla jí postavit se na vlastní nohy. Dnes se podílí na boji proti násilí páchaném na ženách.
Téma: domácí násilí – muslimismus

Schweighofferová, Nathalie: Bylo mi dvanáct let… Zneužívána vlatním otcem
V roce 1989 rozbouřil hladinu veřejnosti ve Francii soudní proces. Osmnáctiletá Nathalie žalovala svého otce, že ji ve dvanácti letech znásilnil a od té doby neustále týral a zneužíval. Trvala na tom, že proces bude veřejný. O svém utrpení pak vyprávěla i miliónům televizních diváků a nakonec se rozhodla napsat i knihu, v níž popisuje své zážitky od prvních známek nenormálního chování svého otce až po soudní přelíčení.
Téma:incest – zneužívání dětí – psychické týrání v rodině

Škorpilová, Klára: Jizvy a jiný tajemství
Jana a Zuza. Dvě sedmnáctileté holky, které kromě normálních problémů, jaké mají všechny jejich vrstevnice, musí řešit i mnohem složitější věci. Janě zemřel nejlepší kamarád, a i když je to víc než rok, z jeho smrti se dosud nevzpamatovala. Ráda by si o svých pocitech a úzkostech s někým popovídala, ale spolužáci ji považují za uzavřenou a nekamarádskou a upracovaní rodiče na ni nemají čas. Zuza má zase trable s puntičkářským a surovým otčímem, jemuž musí posluhovat a který ji nechce pouštět z domu. Obě dívky začnou své problémy řešit poněkud zvláštně – když je jim nejhůř, říznou se žiletkou nebo nožem... Tohle společné tajemství by nevyzradily nikomu na světě – bojí se, že by je všichni odsoudili jako pozérky, „emařky“. Když už to vypadá, že z bludného kruhu sebepoškozování nikdy nevybřednou, objeví se dva kluci, kteří by je snad dokázali pochopit a možná i milovat...
Téma: sebepoškozování – psychické poruchy – nefunkční vztahy v rodině

Myerson, Julie: Ztracené dítě. O rodičovské lásce, bezmoci a pomíjivosti života
Kniha je ve své otevřenosti zdrcujícím memoárem… je to sebekritická, mimořádně upřímná výpověď o tom, co to znamená cítit, že navzdory vší lásce, nadějím a dobrým úmyslům jste jako rodiče selhali a že jste ztratili dítě, jež jste přivedli na svět. (Britský deník Daily Telegraph).
Opravdový příběh Julie Myersonové je voláním o pomoc a výzvou, abychom si všichni jasně uvědomili, jaké nebezpečí kanabis pro naše děti představuje. Je to kniha pro všechny rodiče…“ (Americký týdeník New Yourk Times Book Review)
Téma:rodina – závislé dítě – drogy

Peterová, Zuzana: Máš mě vůbec ráda? Odvěký svár matka versus dcera
Psychologicky laděný příběh. Odvěký problém ve vztahu matky a dcery je dodnes aktuální. Očima dcery se čtenář dostane do stále se opakujících problémů při komunikaci s matkou a je až nepochopitelné, že mnohdy zcela banální situace nelze vyřešit a stávají se pro obě noční můrou. Je dcera vždycky v právu, nebo nemá matka pro ni nikdy pochopení? A nebo je to naopak? A nebo jde o běžný stav generačně odlišného pohledu na život?
Téma: rodinné vztahy – psychické a citové vydírání

Jahodová, Jana: Brána zatracení
Heleně je šestatřicet a má pocit, že toho v životě ještě moc nedokázala. Proto po krátkém váhání přijímá zajímavou pracovní nabídku a ocitá se v nekončícím kolotoči. Její starostlivost rodině nijak neschází – osmnáctiletá dcera je ráda, je ráda, že ji matka tak bedlivě nesleduje, a manžel její iniciativu jen vítá. Avšak Helenino obrovské pracovní vytížení způsobí, že jí uniknou výstražné signály, upozorňující, že s její dcerou se něco děje. Karolína, do té doby živě se angažující v ochraně přírody a neškodné ekologické organizaci, se náhle chová velmi podivně. Nakonec odchází z domova a Helena zjišťuje, že se stala členkou sekty Brána spasení. Helena se zhroutí, přijde o práci, ale vzdát se nehodlá. Snaží se svou dceru dostat zpět do normálního života a metoda, kterou zvolí, není úplně obvyklá.
Téma: kariéra – vztahy – sekta

Svoboda, Jan: Modelkou v padesáti
Na základě zkušeností ze své praxe předkládá autor sedmatřicet krátkých příběhů. Ty ilustrují pestrou paletu životních situací, jimiž člověk může procházet, v nichž se potřebuje orientovat a ze kterých hledá východisko. Uvedené příběhy mohou být inspirací pro čtenáře, kteří se ocitnou v podobných obtížích jako protagonisté těchto příběhů.
Téma: sexuální praktiky – alkohol – boj o dítě – strach – zadrhávání – drogy – podnikání – sexuální orientace – vnitřní hlas – útěky – krádeže – ztráty životních jistot – hysterie – ambiciózní rodiče – kouření – sekty – smrt – stres v zaměstnání – zneužívání dětí – apatie – žárlivost – citové vydírání ze strany rodičů – emancipace – druhý dech

Bartoníčková, Viktorie; Dvořáková, Alžběta: Cesta z mlčení. Příběh o vůli překonat ztrátu řeči po cévní mozkové příhodě
Bývalou letušku postihne po návratu z letní prázdninové cesty do Londýna cévní mozková příhoda, jejímž následkem je těžká afázie. Hrdinka zůstává uzavřena ve vlastním duševním světě, bez možnosti komunikace s okolím, ve velmi vážné životní situaci – před riskantní těžkou operací. Přestože operace dopadne výborně, a hrdinka dokonce může krátce po zákroku opustit nemocnici a vrátit se domů, její soupeření s afázií v této chvíli vlastně teprve začíná. Za vydatné pomoci svého muže, dcer, přátel a s vynaložením velkého úsilí se hrdinka pomalu začíná uzdravovat.
Téma: cévní mozková příhoda – afázie

Kingsley, Jo a Alice: Alice v zrcadle. Drásavý příběh o boji matky a dcery s anorexií
Obě ženy se chtějí otevřeně podělit o své zkušenosti, pochyby, omyly, obavy a konečně také úspěchy. Věří, že tak mohou pomoci dalším rodinám, které se potýkají se stejnými obtížemi. Jejich vyprávění rozhodně zaujme nejen ty, kteří se s anorexií setkali ve svém okolí. Oni i všichni ostatní se dozvědí mnoho podrobností o této zákeřné chorobě, která vždy postihuje celou rodinu.
Téma: anorexie

Genova, Lisas: Ještě jsem to já
Strhující příběh univerzitní profesorky, která kvůli zákeřné nemoci pomalu ztrácí paměť a vzpomínky. Přesto ale zjišťuje, že jí každý nový den přináší nečekané naplnění i láskul. Alice Howlandová je hrdá na to, co v životě dokázala. Ačkoli jí bude teprve padesát, je uznávanou profesorkou kognitivní psychologie na Harvardu a světově proslulou odbornicí v oboru psycholingvistiky, má tři dospělé děti a úspěšného manžela, také známého vědce. Zničehonic se u ní začne projevovat nezvyklá zapomnětlivost a chvilkové ztráty orientace a do jejího života vstoupí tragická diagnóza časné formy Alzheimerovy choroby. Nevyhnutelné příznaky počínající demence ji pomalu připravují o osobnost a dříve tak nezávislá a ambiciózní Alice se učí žít pro přítomnou chvíli. Zatímco dřív stavěla na první místo akademickou kariéru, je najednou nucena přehodnotit nejen svůj vztah s manželem a očekávání týkající se budoucnosti jejích dětí, ale i své představy o tom, kdo je a jaké je její místo v tomto světě.
Téma: Alzheimerova choroba – demence – životní hodnoty

Zuckoff, Mitchell: Naia se smí narodit
Příběh rodičů, kteří se musí vyrovnat se skutečností, že jejich první a dlouho očekávané dítě, které se má brzy narodit, je vážně zdravotně postižené. Manželé Greg a Tierney se dozvědí, že jejich dítě má Downův syndrom a vážnou srdeční vadu. Autor popisuje rozhodování budoucích rodičů, jestli i po zjištění těchto závažných okolností toto dítě chtějí přijmout, nebo zda přistoupí k umělému přerušení těhotenství. Jejich rozhodnutí přijmout své zdravotně postižené dítě je v dalším průběhu těhotenství staví před mnohé problémy, protože se projevují další zdravotní komplikace. Po porodu pak začíná náročný boj lékařů o záchranu života novorozené holčičky. V další části knihy autor podrobně líčí každodenní starosti, ale i mnohé radosti rodičů Naii po celý první rok jejího života. V poslední kapitole se setkáváme s Naiou již tříletou. Její rodiče ji velice milují a už dávno vůbec nepochybují o správnosti svého důležitého rozhodnutí, že se Naia smí narodit. Kniha jistě zaujme všechny rodiče, ale zejména ty, kteří sami mají dítě s postižením. Zajímavá může být i pro zdravotníky, psychologiy, speciální pedagogy a pracovníky dalších pomáhajících profesí.
Téma: Downův syndrom – dítě s postižením – rasismus

Bryden, Christine: Jaká budu umírat
Demence znamená ztrátu paměti, oslabení inteligence, rozpad osobnosti. Příčin může být až sedmdesát, nejběžnější je však Alzheimerova choroba, somatické onemocnění mozku. Kniha je stručnou biografií ženy postižené touto chorobou, autobiografií nesmírně cennou a výjimečnou právě proto, že ji nepsal vnější pozorovatel, ale samotná postižená. Autorka patřila k lidem s výrazně nadprůměrnou inteligencí a téměř geniální pamětí. Zastávala významné postavení v úřadu australského premiéra a byla již matkou tří dětí, když jí byla v roce 1995 diagnostikována demence. Přesto již napsala dvě knihy.
Téma: Alzheimerova choroba – demence – životní hodnoty

Saks, Elyn R.: Střed se hroutí zevnitř. Mé putování šílenstvím
Autorka popisuje ohromnou výzvu, kterou pro ni představuje boj s duševní chorobou. Velmi dobře ví, jaké to je být opravdu šílená, tědy věřit, že vaše myšlenky dokážou zabíjet, že vaši blízcí jsou podvodníci, kteří se proti vám spikli. Ví, jaké to je, když se téměř nemůžete nadechnout, když jste nacpaní léky až k prasknutí, když cítíte, jak se vaše já rozpadá, vzdaluje a nakonec úplně mizí. Přesto je však přesvědčena, že pro ni její diagnóza nebude rozsudkem smrti. Ve své knize vypráví příběh dlouhého boje se schizofrenií. Vzhledem k tomu, že musí čelit psychotickým atakám, je neuvěřitelné, že si dokázala vybudovat úspěšnou akademickou kariéru. V této knize se snaží porozumět své nemoci, proti níž bojuje, ale zároveň usiluje o to, aby ji dokázala přijmout jako součást sebe samé.
Téma: schizofrenie – duševní onemocnění

Lawson, Wendy: Život za sklem. Osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem
Svět člověka s poruchou autistického spektra je plný zmatku a nepochopení toho, co se kolem něj děje. Porucha mu komplikuje soužití s ostatními lidmi, nedokáže kvůli ní chápat emoce ostatních lidí a vcítit se do jejich situace ani zvládnout ironické či humorné poznámky. Nevidí, co se skrývá za slovy a jednáním ostatních, jako by stál za sklem a vnímal jen to, co je vidět. I rodiče, přátelé a odborníci kolem člověka s Aspergerovým syndromem mají problém s pochopením, nerozumějí jeho jednání, nechápou jeho reakce na běžné podněty, nevědí, jak s ním mají správně jednat. Wendy Lawson nabízí pohled do svého světa, který je ovlivňován Aspergerovým syndromem. Představuje běžné životní situace a vysvětluje, jak je takový člověk vnímá a jak na ně reaguje. Díky autorčině výpovědi pochopíme, jak se dá předejít problémovým situacím v soužití s člověkem, který má Aspergerův syndrom, a vcítíme se do jeho pocitů. Kniha je určena speciálním pedagogům, psychologům, rodičům a přátelům lidí s Aspergerovým syndromem i s dalšími poruchami autistického spektra.
Téma: Aspergerův syndrom – autismus

Lewis, Gwyneth: Slunění v dešti. Veselá knížka o depresi
Slunění v dešti je knížka o vítězství nad depresí. Je určena všem, kteří z osobní zkušenosti vědí, co jsou deprese, i všem ostatním, kteří tuto nemoc znají ze svého okolí. Deprese jsou epidemií současnosti, ale Slunění v dešti je mnohem víc než pouhá "příručka", jak depresi přežít. Je to moudrá a vtipná kniha, která se výrazně liší od všech titulů, které mapují příběhy temných duševních rozpoložení nebo nabízejí umělé a nepřesvědčivé naděje. Lewisová popisuje, jak ji deprese zasáhla zcela nepřipravenou, jak prožívala akutní fázi nemoci, co jí pomohlo, a co jí naopak vůbec nepomohlo, jak se postupně zase "dávala dohromady" ... Radí, čeho se vyvarovat, jak se "léčit". Hledá příčiny ve své minulosti a snaží se s nimi vyrovnat. V knize jsou konkrétní postřehy a rady nejen pro toho, kdo depresí trpí, ale i pro partnera takové osoby.
Téma: deprese – neurotická porucha – mezilidské vztahy

Bednářová, Markéta; Horká, Libuše: Ve stínech za zrcadlem aneb O životě s psychózou
Nikdo z nás nemůže vědět, jestli někde v jeho duši nečíhá zákeřná nemoc na svoji příležitost převzít moc nad zdravým rozumem. Markéta zažila první ataku psychózy a hospitalizaci na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny v devatenácti letech. Poznala tehdy svěrací kazajku, izolační místnost, potupné přivázání k posteli i nesvobodu a duševní bolest. Dlouho odmítala přijmout skutečnost, že je vážně psychicky nemocná, nechtěla užívat léky, pracovala na náročných postech a opakovaně se vracela do psychiatrické léčebny. Nakonec pochopila, že jedinou možnou cestou je naučit se s nemocí žít. Zařadila se do normálního života, vdala se, získala přátele. Věnuje se svým zájmům a koníčkům, prožívá šťastné chvíle. Dlouhodbě navštěvuje psychiatra a psychologa, kteří ji na nelehké cestě ke zdraví pomáhají. Autrka doufá, že její příběh poodhalí a přiblíží svět duševně nemocných lidí a přispěje k jeho lepšímu poznání a porozumění.
Téma: schizofrenie – duševní onemocnění – psychóza

Galli, Richard: Zachránit Jeffreyho
Život jednoho středoškoláka a jeho rodiny se náhle změnil nehodou, při níž chlapec naprosto ochrnul. Dramatický deník zachycuje několik prvních dní po úrazu, především nesnadné rozhodování o tom, zda by nebylo rozumnější zvolit pasivní eutanazii, a hledání odpovědi na otázku, co vlastně znamená zachránit Jeffreyho. Kniha je určena všem, kdo se setkávají se závažnými nemocemi a postižením: osobám s postižením, jejich příbuzným a přátelům, zdravotníkům, zájemcům o etiketu, lékařskou psychologii a problematiku sociální práce. Zaujme však i čtenáře příběhu ze života a o životě zajímavých lidí.
Téma: ochrnutí – kvadruplegie – eutanazie

Van Der Stap, Sophie: Dívka s devíti parukami
Jedenadvacet let – bezstarostný čas večírků, randění, studia a cestování. Až do té doby, než se Sophie v ordinaci doktora K dozví, proč se poslední dobou necítí ve své kůži – má rakovinu… Naštěstí jsou tu však přátelé a rodina, a hlavně nezlomný optimismus a touha žít. Aby si Sophie zachovala alespoň část „normálního“ života, pořizuje si paruky. S každou z nich získává trochu jinou identitu, o něco víl lehkosti, hravosti, bezstarostnosti, stává se jiným člověkem. A všechno si pečlivě zapisuje.
Téma: rakovina – smrtelné onemocnění – mezilidské vztahy – smysl života

Hart, Elizabet: Má dcera Victoria. Příběh odvahy
Kniha je dojemným a tragickým příběhem desetileté anglické holčičky Victorie Hartové, u které byl nečekaně diagnostikován zhoubný nádor kosti a které musela být amputována levá noha. Děvčátko však nerezignovalo a jeho úsilí a účast na mnoha sportovních akcích je proslavily nejen ve Velké Británii, ale i mimo ni: psaly o ní noviny, hovořilo se o ní v televizi. Celý svět sledoval její zápas se zákeřnou chorobou a obdivoval její optimismus, odvahu a osobní hrdinství.
Téma: rakovina – smrtelné onemocnění – amputace končetiny – smysl života

Sladká_Ševčíková, Jana: Z deníku bulimičky
Autobiografie. Svědectví ženy o tom, jak vypadá život s bulimií, která u ní trvala dvanáct let. Její deník ukazuje, jak vypadají počátky i pozdější stadia choroby, různé pokusy o léčbu a to, kdy a jak se lze poruchy zbavit. Příběh je doplněn odbornými informacemi i zkušenostmi dalších nemocných. Kniha je určena čtenářům s poruchami příjmu potravy, jejich rodičům i blízkým a také pracovníkům pomáhajících profesí.
Téma: bulimie – anorexie – poruchy příjmu potravy

Holden, Kate: Na vlastní kůži. Skutečný příběh o návratu z pekla prostituce a drog
Autobiografický příběh mladé Australanky, z které se stane regulérní "feťačka". Heroin opanuje celý její život. Odcizí se rodičům a kvůli krádeži ji vyhodí z práce. Život mladé ženy se točí už jen kolem jediné věci - kde sehnat peníze na "šleh"? Ocitá se jako nezkušená prostitutka na ulici, rychle se však novému "životnímu stylu" přizpůsobuje. Po čase stoupá po profesionálním žebříčku - z ulice odchází, začíná pracovat jako lepší prostitutka v honosném pánském klubu. Občas se pokouší závislosti zbavit, léčí se v odvykacím centru, ale droga je vždy silnější než ona. Navíc musí pracovat, aby zajistila peníze na drogy i pro svého závislého přítele. Život v bludném kruhu. Kate se z něj však po mnoha letech dokáže s pomocí rodiny a přátel vymanit, je zase "čistá" a odjíždí do Evropy začít "nový" život. Velmi upřímná autobiografie dívky, která se kvůli drogám dostane až na samé dno.
Na autobiografickou prvotinu volně navazuje druhý román autorky Na vlastní pěst.
Téma: drogová závislost – prostituce – rodinné vztahy

Sharma, Robin S.: Mnich, který prodal své ferrari. Duchovní příběh o naplnění snů a směřování k životním cílům
Příběh o prominentním právníkovi Julianu Mantlovi. Hektický životní styl jej přivede na pokraj smrti, když v přeplněné soudní síni utrpí infarkt. Jeho fyzický kolaps je následován krizí duchovní, která jej donutí vážně se zamyslet nad neutěšeným stavem jeho života a vydat se hledat odpovědi na nejdůležitější otázky lidského bytí. Vydává se na cestu do oblasti obydlené lidmi, kteří vyznávají prastarou východní kulturu. Tam se mu podaří objevit nesmírně účinný systém využití možností vlastního vědomí, těla i ducha a naučí se prožívat život se zaujetím, smysluplně a v pokoji. Příběh plný inspirace spojuje duchovní moudrost Východu se zásadami dosažení úspěchu, které učí Západ, a krok za krokem nás provází na cestě k životu vyrovnanému, plnému radosti a pokoje. Knihu uvítají čtenáři se zájmem o literaturu zabývající se sebepoznáním, kultivací vlastního života a poučením z tradic Východu i Západu.
Téma: workoholismus – kolaps – duchovní zrání – životní moudrost – perspektiva – kvalita života

Kluun: Třetí poločas. Nevěry, bolest a strach – láska za časů rakoviny
Stijn a Carmen jsou moderní, zdraví a bohatí manželé, mají roční holčičku a oba vlastní prosperující firmu. Užívají si plnými doušky života v Amsterodamu, dokud u Carmen není diagnostikována rakovina. Ze dne na den se jejich život změní z jednoho nekončícího večírku v cestu po doktorech a nemocnicích. Zatímco Carmen prochází chemoterapiemi a ozařováním, hédonista Stijn se vrhá do amsterodamského nočního života a do náruče žen.
Román popisuje bez patosu a falešného sentimentu smrtelnou a nevyléčitelnou nemoc, která zasáhla mladý manželský pár v rozkvětu života jako blesk z čistého nebe. Autor vypráví svůj příběh přímočaře, bez příkras, nic neskrývá. Přitom však tyto tragické okamžiky líčí se svérázným černým humorem. Deprimující situace v nemocnici střídají trýznivé momenty průběhu nemoci a těžce zkoušené síly vztahu obou mladých lidí. Je to tedy zároveň óda na lásku.
Téma: rakovina – úmrtí manželky a matky tříleté dcery – eutanázie

Janáková, Ludmila: Dary se přece nevracejí
Kniha je o vzniku atypické rodiny, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí dvou starších děvčat.
Téma: pěstounství – opatrovnictví

Janáková,, Ludmila: Sama bych se v nebi bála
Volné pokračování knihy Dary se přece nevracejí je o třetí holčičce, která přišla do rodiny ve svých pěti letech. Od začátku byla dítětem se zvláštními projevy a trvalo dlouho, než jí byla stanovena diagnóza. Právě o hledání diagnózy, o sžívání s Eliškou a o tom, jak se dítě s deprivací a s handicapem může projevovat a jak může obohacovat své blízké, je tato kniha.
Téma: pěstounství – dítě s mentálním postižením

Malá, Michaela: Homo psychoticus
Osobní výpověď o závažném duševním onemocnění je svědectvím každodenního zápasu o normalitu, tedy o něco, co zdraví lidé považují za samozřejmost. Autorka dokonale ilustruje soužití s nemocí, na niž – přesněji na některou z jejích forem – stůně asi jeden člověk ze sta. Přestože jde o postižení velmi časté, ani nejbližší okolí nemocných si nedokáže představit jejich utrpení často jen málo ovlivnitelné moderní terapií, které může pacienty přivést až na hranici sebevraždy.
Téma: schizofrenie – duševní onemocnění

Handová, Cynthia: Kdybychom se neviděli
Lex byla šťastná. Měla kompletní rodinu. Kluka, co milovala. Kamarády, kteří se na ni nedívali, jako by se měla každou chvíli zhroutit. Teď je z ní holka, jejíž bratr spáchal sebevraždu. A vypadá to, že už taková bude navždycky. Lex se pokouší poskládat si život dohromady a snaží se vytěsnit, co se stalo té noci, kdy Tyler zemřel. Ale je tu tajemství, které nikomu neprozradila, esemeska, kterou Tyler poslal, co mohla změnit všechno. Lexin bratr je pryč. A ona zjišťuje, že duchové nemusí být skuteční, aby vám nedovolili jít dál.
Téma: sebevražda v rodině – výčitky – hledání jak žít dál

Moorjani, Anita: Musela jsem zemřít. Má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení
Autorka ve své autobiografii líčí, jak jí po čtyřech letech boje se zákeřnou nemocí tělo vypovědělo službu. Dostala se do neobyčejného stavu zážitku blízké smrti a v něm si uvědomila svou vlastní hodnotu...i skutečnou příčinu své nemoci. Když nabyla vědomí, její stav se zlepšoval takovou rychlostí, že ji za několik týdnů bez jakýchkoliv známek rakoviny propustili z nemocnice.
Téma: rakovina – klinická smrt – víra v duchovní život

Zuzana, S.: Hra na pavoučka
Skutečný a před několika lety silně medializovaný příběh dívky, kterou od čtyř let sexuálně zneužíval otčím. Hra „na pavoučka“ začala zdánlivě nevinně, byla však čím dál drsnější, až v dívčiných devíti letech vyústila v brutální znásilnění. To však byl pouze začátek...
Těžko uvěřitelné pokračování zahrnuje kromě opakovaných sexuálních ataků ze strany otčíma a jeho kumpánů také bití, podávání drog, citové vydírání i nechtěná těhotenství a vynucené potraty.
Život hrdinky několikrát visel na vlásku. Ve snaze uniknout traumatizujícím zážitkům se málem otrávila léky, řezala se žiletkami a jednou skoro vykrvácela, když si do břicha zabodla střep. A co je nejhorší – devastující hry se odehrávaly v kulisách navenek spořádané rodiny s úspěšnými dcerami a dobrým ekonomickým standardem a oběti téměř nikdo nepomohl. Selhala matka i širší rodina, selhaly instituce, soudy i jednotliví sociální pracovníci.
V dnešní době je matkou čtyř dětí. Bývalý manžel byl pedofil, zneužíval její syny a spáchal sebevraždu skokem pod vlak. Kvůli svým dětem je odhodlaná všechno překonat, ony jsou smyslem jejího života.
Téma: sexuální zneužívání v dětství

Hayden, Torey L.: Zvíře. Příběh o klukovi, který promluvil
Příběh zkušené psychoterapeutky o teenagerovi Kevinovi, který se na začátku románu utíká před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Pod stolem a chráněn židlemi odmítá komunikovat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská anamnéza není k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. Autorka krok za krokem rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k agresivitě. Dlouhodobá terapie a až neuvěřitelná míra empatie a pedagogické intuice vede k pomalému a těžkopádnému uzdravení zprvu nezvladatelného Kevina, kterému děti přezdívají Zvíře.
Téma: odmítání komunikace – násilí páchané na dětech v rodině – úzkosti

Horký, Zdeněk, Bednářová, Markéta: Zfetovaná duše
Vyučili jste se v atraktivním oboru, chcete podnikat, oženit se a dobře si žít. Jenže v podniku se hromadí dluhy. Zpočátku si půjčujete a hrajete na automatech. Ďábel závislosti tasí dráp... Stane se z vás gambler a dluhy narostou. Sázíte na sportovní utkání a jako řidič kamionu dřete do úmoru, ve vedru i mrazu, daleko od domova. Ironií osudu je vaše práce živnou půdou pro nekalé kšefty a přitahuje podvodníky, zlodějíčky, spekulanty, lichváře a podobné existence; drogoví dealeři a smažky se přidají sami. Stanete se jedním z nich. S vymytým mozkem se vám zprvu zdá všechno snazší... Ale to už vás má v hledáčku policie. Chvíli ještě kličkujete, ale pak to přijde. Ve vazbě a vězeňské cele si peklo své závislosti uvědomíte až na dřeň. Tohle nechci! Zakřičí vaše vaše zmučená duše. Toužíte žít jinak, už kvůli malému synovi a rodičům, které milujete. Budete však mít dost sil na obrat a nový začátek?
Téma: drogová závislost – gamblerství